Poljoprivreda i ruralni razvoj

Izravna plaćanja

Izravna plaćanja

Izravna potpora
Izravna plaćanja

Poljoprivrednici iz Europske unije (EU) primaju potporu u obliku izravnih plaćanja ako poštuju stroge propise o zdravlju i dobrobiti ljudi i životinja te zdravlju biljaka i okolišu. Iznos potpore koju primaju nije povezan s količinama koje proizvedu, a osmišljen je kako bi se poljoprivrednicima iz EU-a osigurala zaštita od nestabilnih cijena na tržištu. Izravna plaćanja uključuju osnovno plaćanje i dodatna plaćanja prije svega takozvano zeleno plaćanje za poljoprivredne metode koje nadilaze osnovnu zaštitu okoliša. U određenim državama članicama izravna plaćanja obuhvaćaju i potporu za određene sektore u poteškoćama ili za poljoprivrednike koji rade u područjima s prirodnim ograničenjima. 

Najveći dio (72 %) trenutačnog proračuna EU-a za poljoprivredna gospodarstva namijenjen je izravnim plaćanjima za europske poljoprivrednike. Financijska sredstva dolaze iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP)

 

Osnovna izravna plaćanja upotpunjena posebnom potporom

Izravna plaćanja odobravaju se poljoprivrednicima u obliku potpore osnovnom dohotku na temelju broja obrađenih hektara. To takozvano osnovno plaćanje dopunjeno je nizom drugih programa potpore koji su usmjereni na određene ciljeve ili vrste poljoprivrednika:

  • „zelena” izravna plaćanja za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš,
  • (ako se primjenjuje) preraspodijeljeno plaćanje kako bi se pružila bolja podrška malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima
  • (ako se primjenjuje) plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima, gdje su poljoprivredni uvjeti osobito teški, poput planinskih područja,
  • (ako se primjenjuje) program za male poljoprivrednike, pojednostavnjeni program za male poljoprivrednike koji zamjenjuje druge programe
  • i (ako se primjenjuje) dobrovoljna proizvodno vezana potpora kojom se pomaže određenim sektorima u poteškoćama.

U prosjeku izravna plaćanja iznose 267 EUR po prihvatljivom hektaru.
 

Dodatne informacije

Objašnjenje ZPP-a: izravna plaćanja za poljoprivrednike u razdoblju 2015. – 2020.

 

Kako primiti izravna plaćanja?

Kako bi primili izravna plaćanja, poljoprivrednici moraju svake godine podnijeti zahtjev za potporu u kojem prijavljuju sve poljoprivredne parcele na svojem gospodarstvu. Izravna plaćanja podliježu uvjetima prihvatljivosti, primjerice korisnik mora biti poljoprivrednik čije se poljoprivredno imanje nalazi u EU-u.

Plaćanja nisu povezana s proizvedenom količinom kako bi se potaknulo poljoprivrednike da bolje usklade svoje poslovanje s tržišnom potražnjom. Osim toga, poljoprivrednicima se mogu smanjiti plaćanja ako nisu u skladu s jasno definiranim propisima o sigurnosti hrane, zdravlju i dobrobiti životinja te zaštiti okoliša.

Ta se povezanost plaćanja i poštivanja propisa naziva višestruka sukladnost.

 

Države članice EU-a kontroliraju izravna plaćanja i upravljaju njima

Iako se pravila za izravna plaćanja utvrđuju na razini EU-a, njihovom provedbom izravno upravlja svaka država članica na temelju načela poznatog kao podijeljeno upravljanje. To znači da su nacionalna tijela odgovorna za upravljanje i nadzor nad izravnim plaćanjima za poljoprivrednike u svojoj državi.

Svaka država ima i određenu razinu fleksibilnosti u odobravanju tih plaćanja kako bi se uzeli u obzir vrlo raznoliki nacionalni poljoprivredni uvjeti u Europskoj uniji.
 

Ministarstva poljoprivrede u državama članicama EU-a

 

Detaljne informacije o programima potpore i o provedbi

Odluke koje donose države članice za izravna plaćanja za razdoblje 2015. – 2020.

Program osnovnih plaćanja

Program osnovnih plaćanja: Unutarnja konvergencija

Program jedinstvenog plaćanja i prijelazna potpora

Plaćanje za mlade poljoprivrednike

Preraspodijeljeno plaćanje

Program za male poljoprivrednike

Dobrovoljne proizvodno vezane potpore: svi sektori koji primaju potpore – obavijest o odlukama koje su države članice donijele do 1. kolovoza 2016.

Dobrovoljne proizvodno vezane potpore: sektori koji primaju najviše potpore – obavijest o odlukama koje su države članice donijele do 1. kolovoza 2014.

Dobrovoljne proizvodno vezane potpore: drugi sektori koji primaju potporu – obavijest o odlukama koje su države članice donijele do 1. kolovoza 2014.

Financijski mehanizmi u novom sustavu

Provedba izravnih plaćanja za godinu podnošenja 2015.