Agriculture and rural development

Teagmháil a dhéanamh linn

Teagmháil a dhéanamh linn

Teagmháil a dhéanamh linn
Teagmháil a dhéanamh linn

An bhfuil ceist agat?

Tá lear mór eolais faoin gComhbheartas Talmhaíochta le fáil ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe. Mura n-aimseoidh tú an t-eolas atá uait, áfach, is féidir dul i dteagmháil linn. Tabharfaimid freagra ar do cheist a luaithe agus is féidir.

Sula ndéanfaidh tú teagmháil linn, iarraimid ort féachaint ar an liosta seo a leanas d'ábhar tagartha. B'fhéidir go n-aimseofá freagra do cheiste ann:
 

 

Murar aimsigh tú an t-eolas atá uait sa liosta sin, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn leis an bhfoirm ar líne seo a leanas. Tabharfaimid freagra ort a luaithe agus is féidir.
 

Ceist a chur/trácht a fhágáil

 

Má tháinig tú ar fhabht teicniúil sa suíomh gréasáin (nasc briste, comhad nach n-osclaíonn, etc.), iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le stiúrthóir gréasáin an tsuímh leis an bhfoirm ar líne seo a leanas:
 

Fabht teicniúil sa suíomh a thuairisciú