Jordbruk och landsbygdsutveckling

Sekretess för personuppgifter

Sekretess för personuppgifter

Kontaktperson
Sekretess för personuppgifter

Den specifika e-brevlådetjänsten:

Den avdelning inom kommissionen som ansvarar för e-brevlådan samlar endast in dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna handlägga och besvara din fråga. Om den avdelningen inte kan svara på din fråga skickar man den vidare till en annan avdelning inom samma generaldirektorat eller till ett annat generaldirektorat. Vi meddelar i så fall dig att din fråga har sänts vidare till en annan avdelning.

Vem har tillgång till dina uppgifter och vem lämnas de ut till?

Den tjänsteman inom kommissionen som ansvarar för e-brevlådan, har tillgång till dina uppgifter.

Om din fråga behöver sändas vidare till en annan enhet vid kommissionen för att kunna besvaras så kan dina uppgifter lämnas till den enheten.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Uppgifter som samlas in via denna e-brevlåda är inte åtkomliga för någon utanför kommissionen. Inom kommissionen kan de tjänstemän som är speciellt utsedda för detta få tillgång till uppgifterna om de anger ett användar-ID och ett lösenord.

Hur kan du kontrollera, ändra och radera dina uppgifter?

Du har ingen direkt åtkomst till de lagrade uppgifterna. Om du vill ändra eller radera dina uppgifter kan du skicka ett meddelande till e-brevlådan agri-E5.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Alla mottagna uppgifter lagras i högst ett år.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om de uppgifter som du har lämnat kan du skicka ett e-postmeddelande till e-brevlådan agri-E5.