Kmetijstvo in razvoj podeželja

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Contact
Izjava o varstvu osebnih podatkov

Posebna e-storitev KONTAKT

Služba Komisije, ki upravlja e-storitev KONTAKT, bo vzela vaše osebne podatke le v takem obsegu, kolikor je potrebno, da bo lahko obdelala vašo zahtevo in vam odgovorila. Če služba ne bo mogla odgovoriti na vaše vprašanje, ga bo posredovala drugi službi ustreznega generalnega direktorata ali drugemu generalnemu direktoratu. Prejeli boste sporočilo o tem, da je bilo vaše vprašanje poslano drugi službi.

Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu se posredujejo?

Dostop do vaših podatkov imajo uradniki Komisije, ki so odgovorni za e-storitev KONTAKT, in nadzornik.

Če se vaše vprašanje posreduje drugi službi, da bi lahko odgovorili nanj, se lahko tej službi posredujejo tudi vaši podatki.

Kako ščitimo in varujemo vaše podatke?

Podatki, ki jih zbere e-storitev KONTAKT, niso dostopni nikomur izven Komisije. Znotraj Komisije imajo dostop do podatkov samo pooblaščeni uslužbenci Komisije z uporabniškim imenom in geslom.

Kako lahko potrdite, spremenite ali brišete svoje podatke?

Do shranjenih podatkov nimate neposrednega dostopa. Če bi radi spremenili ali izbrisali katerega izmed vaših podatkov, pošljite sporočilo na agri-E5.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vse podatke hranimo največ eno leto.

Kontakt

Če imate kakršno koli vprašanje ali zahtevo v zvezi s podatki, ki ste jih posredovali, pošljite sporočilo na agri-E5.