Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Vyhlásenie o ochrane súkromia kontaktných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia kontaktných údajov

Contact
Vyhlásenie o ochrane súkromia kontaktných údajov

Osobitná elektronická služba KONTAKT

Útvar Komisie zodpovedný za uvedenú elektronickú službu KONTAKT zozbiera Vaše osobné údaje len v rozsahu potrebnom na spracovanie Vašej žiadosti, aby Vám mohol poslať odpoveď na Vašu otázku. Ak tento útvar nevie odpovedať na Vašu otázku, pošle ju inému útvaru v rámci príslušného generálneho riaditeľstva alebo inému generálnemu riaditeľstvu. Dostanete správu, v ktorej Vám oznámia pridelenie inému útvaru.

Kto má prístup k Vašim informáciam a komu budú poskytnuté?

K Vašim údajom majú prístup úradníci Komisie zodpovední za túto elektronickú službu KONTAKT a kontrolór.

Okrem toho, na zabezpečenie odpovede, ak je potrebné poslať Vašu žiadosť inému útvaru Komisie, sa môžu Vaše informácie poskytnúť tomuto útvaru.

Ako chránime a zabezpečujeme Vaše informácie?

Údaje zozbierané uvedenou elektronickou službou KONTAKT nie sú prístupné nikomu mimo Komisie. V rámci Komisie môžu byť údaje dostupné určeným zamestancom Komisie na základe ID užívateľa a hesla.

Ako môžete overiť, zmeniť alebo vymazať svoje informácie?

Nemáte priamy prístup k uloženým údajom. Ak chcete zmeniť alebo vymazať svoje údaje, prosím, pošlite správu na agri-E5.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Všetky poslané údaje uchovávame maximálne jeden rok.

Kontaktné informácie

V prípade akejkoľvek otázky alebo žiadosti týkajúcej sa Vami predložených informácií, prosím, pošlite e-mail na agri-E5.