Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Oświadczenie o ochronie prywatności dla celów komunikacji

Oświadczenie o ochronie prywatności dla celów komunikacji

Contact
Oświadczenie o ochronie prywatności dla celów komunikacji

Wyspecjalizowany serwis internetowy CONTACT

Służby Komisji odpowiedzialne za serwis internetowy CONTACT zbierają Państwa dane osobowe wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania i wysłania odpowiedzi. Jeżeli serwis nie jest w stanie odpowiedzieć na Państwa pytanie, przekazuje je innym służbom w ramach dyrekcji generalnej lub do innej dyrekcji generalnej. W takim przypadku zostaną Państwo powiadomieni o przekazaniu pytania.

Kto ma dostęp do Państwa danych i komu są one ujawniane?

Do Państwa danych mają dostęp urzędnicy Komisji odpowiedzialni za serwis internetowy CONTACT oraz kontroler.

Ponadto Państwa dane mogą zostać ujawnione innym służbom Komisji, jeżeli przekazano im Państwa zapytanie w celu udzielenia odpowiedzi.

Jak chronimy Państwa dane?

Dane zebrane w ramach serwisu internetowego CONTACT nie są dostępne dla osób spoza Komisji. W Komisji dostęp do danych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Komisji, posługujący się identyfikatorem oraz hasłem.

Jak mogą Państwo sprawdzić, zmienić lub usunąć dostarczone przez siebie dane?

Nie mają Państwo bezpośredniego dostępu do danych przechowywanych na naszym serwerze. W celu zmiany lub usunięcia danych, proszę wysłać wiadomość do agri-E5.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Wszystkie otrzymane dane są przechowywane najwyżej przez rok.

Kontakt

Jeżeli mają Państwo pytania bądź wnioski dotyczące dostarczonych przez Państwa danych, prosimy o wysłanie wiadomości do agri-E5.