Landbouw en plattelandsontwikkeling

Verklaring over de bescherming van de privacy van vragenstellers

Verklaring over de bescherming van de privacy van vragenstellers

Contact
Verklaring over de bescherming van de privacy van vragenstellers

De specifieke CONTACT e-Service

De dienst van de Commissie die zorg draagt voor deze CONTACT e-Service, zal uw persoonsgegevens slechts verzamelen voor zover dat nodig is om uw verzoek te behandelen en u een antwoord te sturen. Als deze dienst uw vraag niet kan beantwoorden, zal hij deze doorsturen naar een andere dienst binnen hetzelfde of een ander directoraat‑generaal. U zult een bericht ontvangen over deze doorgeleiding naar een andere dienst.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden deze doorgegeven?

De met deze CONTACT e-Service belaste ambtenaren van de Commissie en de voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke persoon hebben toegang tot uw gegevens.

Voorts kunnen, als uw verzoek voor de beantwoording ervan moet worden doorgestuurd naar een andere dienst van de Commissie, uw gegevens aan die dienst worden doorgegeven.

Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens?

Buiten de Commissie heeft niemand toegang tot de in het kader van deze CONTACT e-Service opgeslagen gegevens. Binnen de Commissie kunnen uw gegevens alleen worden geraadpleegd door personeelsleden van de Commissie die daartoe zijn gemachtigd, dit met behulp van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Hoe kunt u de juistheid van uw gegevens controleren, deze gegevens corrigeren of ze verwijderen?

U hebt geen rechtstreekse toegang tot de opgeslagen gegevens. Wenst u één of meer van uw gegevens te corrigeren of te verwijderen, gelieve dan een bericht te sturen naar het e-mailadres agri-E5.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Alle ontvangen gegevens worden gedurende ten hoogste één jaar bewaard.

Door de vragensteller verstrekte gegevens

Hebt u een vraag of een verzoek over de door u verstrekte gegevens, gelieve dan een bericht te sturen naar het e-mailadres agri-E5.