Lauksaimniecība un lauku attīstība

Paziņojums par sniegto personas datu drošību

Paziņojums par sniegto personas datu drošību

Contact
Paziņojums par sniegto personas datu drošību

E-pakalpojuma sniedzējs

Komisijas dienests, kas atbild par attiecīgā e-pakalpojuma sniegšanu, apkopos Jūsu sniegtos personas datus vienīgi, lai apstrādātu Jūsu pieprasījumu un nosūtītu atbildi. Ja dienests nevarēs atbildēt uz Jūsu jautājumu, tas nosūtīs to citam attiecīgā ģenerāldirektorāta dienestam vai citam ģenerāldirektorātam. Jūs tiksiet informēts par pieprasījuma nosūtīšanu citam dienestam.

Kas var piekļūt Jūsu sniegtajai informācijai un kam tā tiek atklāta?

Jūsu dati ir pieejami Komisijas ierēdņiem, kas ir atbildīgi par attiecīgā e-pakalpojuma sniegšanu, un datu apstrādātājam.

Ja Jūsu pieprasījums jānosūta citam Komisijas dienestam, lai tas varētu sniegt atbildi, tad arī informāciju par Jums var atklāt attiecīgajam dienestam.

Kā mēs aizsargājam un glabājam Jūsu sniegto informāciju?

Attiecīgā e-pakalpojuma sniegšanas vajadzībām apkopotie dati nav pieejami nevienam ārpus Komisijas. Komisijā datiem var piekļūt tikai īpaši izraudzītas amatpersonas, izmantojot savu lietotāja vārdu un paroli.

Kā var pārbaudīt, mainīt vai izdzēst par sevi sniegto informāciju?

Jums nav tiešas piekļuves glabātajiem datiem. Ja vēlaties mainīt vai izdzēst savus datus, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu uz agri-E5.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?

Visi saņemtie dati tiek uzglabāti ne ilgāk kā vienu gadu.

Kontaktinformācija

Ja Jums rodas jautājumi vai vēlaties ko pieprasīt saistībā ar Jūsu sniegto informāciju, lūdzu, nosūtiet e-pasta vēstuli uz agri-E5.