Põllumajandus ja maaelu areng

Isikuandmete kaitse kontakti võtmise korral

Isikuandmete kaitse kontakti võtmise korral

Contact
Isikuandmete kaitse kontakti võtmise korral

E-talitus CONTACT

E-talituse CONTACT eest vastutav komisjoni talitus kogub isikuandmeid ainult teie taotluse menetlemiseks vajalikul määral teile vastuse saatmiseks. Kui talitus ei suuda teile vastata, edastab ta teie taotluse asjaomase direktoraadi muule talitusele või muule direktoraadile. Sel juhul saate teate muule talitusele edastamise kohta.

Kellel on juurdepääs teie andmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmetele on juurdepääs e-teenuse CONTACT eest vastutavatel komisjoni ametnikel ning üksuse juhatajal.

Kui vastuse saamiseks tuleb teie taotlus edastada muule komisjoni talitusele, võidakse teie andmed edastada kõnealusele talitusele.

Kuidas teie andmeid kaitstakse ja turvatakse?

Kõnealuse e-teenuse CONTACT kogutud isikuandmetele ei oma juurdepääsu isikud väljaspool komisjoni. Komisjonis saavad andmeid kasutada kasutajanime ja parooli omavad selleks määratud komisjoni ametnikud.

Kuidas oma andmeid kontrollida, muuta või kustutada?

Teil ei ole otsest juurdepääsu salvestatud andmetele. Kui te soovite muuta või tühistada oma isikuandmeid, saatke e-kiri talitusele agri-E5.

Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Kõiki isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 1 aasta.

Kontaktandmed

Kui teil on esitatud andmete suhtes küsimusi või taotlusi, saatke palun e-kiri talitusele agri-E5.