Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου (για την υπηρεσία CONTACT)

Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου (για την υπηρεσία CONTACT)

Επικοινωνία
Δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου (για την υπηρεσία CONTACT)

Ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία CONTACT

Η υπηρεσία της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την ηλεκτρονική υπηρεσία CONTACT θα συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαία για την επεξεργασία του αιτήματός σας, ώστε να σας αποστείλει απάντηση. Εάν η υπηρεσία δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτησή σας, θα την προωθήσει σε άλλη υπηρεσία εντός της αντίστοιχης Γενικής Διεύθυνσης ή σε άλλη Γενική Διεύθυνση. Θα λάβετε μήνυμα που θα σας ενημερώνει σχετικά με την προώθηση σε άλλη υπηρεσία.

Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και σε ποιον κοινοποιούνται;

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής, που είναι αρμόδιοι για την ηλεκτρονική υπηρεσία CONTACT και ο ελεγκτής έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας.

Επιπλέον, για να λάβετε απάντηση, εάν η αίτησή σας πρέπει να διαβιβαστεί σε άλλη υπηρεσία της Επιτροπής, τα στοιχεία σας θα γίνουν γνωστά στην υπηρεσία αυτή.

Πώς προστατεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας;

Στα δεδομένα που συλλέγονται στην ηλεκτρονική υπηρεσία CONTACT δεν έχουν πρόσβαση άτομα εκτός της Επιτροπής. Εντός της Επιτροπής πρόσβαση στα δεδομένα έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Επιτροπής, οι οποίοι χρησιμοποιούν κωδικό αναγνώρισης χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας;

Δεν έχετε άμεση πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε κάποιο από τα δεδομένα σας, παρακαλείσθε να στείλετε μήνυμα στο agri-E5.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα στοιχεία σας;

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται αποθηκεύονται το πολύ για ένα έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή αιτημάτων σχετικά με τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει, παρακαλείσθε να στείλετε μήνυμα στο agri-E5.