Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af personoplysninger

Kontakt
Beskyttelse af personoplysninger

Den særlige CONTACT-e-service

Den tjenestegren i Kommissionen, der er ansvarlig for CONTACT-e-servicen, indsamler kun oplysninger vedrørende dig i det omfang, det er nødvendigt for at behandle og besvare din henvendelse. Hvis tjenestegrenen ikke kan besvare dit spørgsmål, videresender den det til en anden tjenestegren i det pågældende generaldirektorat eller til et andet generaldirektorat. Du får besked, hvis spørgsmålet er videresendt til en anden tjenestegren.

Hvem har adgang til oplysningerne vedrørende dig, og hvem videregives de til?

De embedsmænd i Kommissionen, der er ansvarlige for CONTACT-e-servicen, og den registeransvarlige har adgang til oplysningerne vedrørende dig.

Hvis det er nødvendigt at videresende din henvendelse til en anden tjenestegren i Kommissionen for at kunne besvare den, kan dine personoplysninger blive videregivet til den pågældende tjenestegren.

Hvordan beskytter og sikrer vi oplysninger vedrørende dig?

Ingen uden for Kommissionen har adgang til de oplysninger, der indsamles via CONTACT-e-servicen. Internt i Kommissionen er det kun særligt udpeget personale, der kan få adgang til oplysningerne. Det sker ved hjælp af et brugernavn og et password.

Hvordan kan du kontrollere, ændre eller slette oplysninger vedrørende dig?

Du har ingen direkte adgang til de lagrede oplysninger. Ønsker at ændre eller slette personoplysninger vedrørende dig, bedes du send en besked til agri-E5.

Hvor længe opbevarer vi oplysninger vedrørende dig?

Alle personoplysninger, vi modtager, opbevarer vi i højst ét år.

Kontaktinformation

Eventuelle spørgsmål eller anmodninger om de oplysninger, du har indsendt, bedes sendt pr. e-mail til agri-E5.