Zemědělství a rozvoj venkova

Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů

Contact
Oznámení o ochraně osobních údajů

Zvláštní elektronická služba CONTACT

Útvar Komise pověřený provozováním uvedené elektronické služby CONTACT bude Vaše osobní údaje shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování Vaší žádosti a zodpovězení Vašeho dotazu. Pokud dotyčný útvar nebude schopen Váš dotaz zodpovědět, přepošle ho jinému útvaru v rámci příslušného generálního ředitelství nebo jinému generálnímu ředitelství. O předání Vašeho dotazu jinému útvaru Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Kdo má k informacím přístup a komu mohou být sděleny?

K Vašim údajům mají přístup úředníci Komise odpovědní za elektronickou službu CONTACT a správce údajů.

Dále může být Váš dotaz přeposlán k zodpovězení jinému útvaru Komise, kterému mohou být Vaše osobní údaje také sděleny.

Jak chráníme a zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

K údajům shromažďovaným v rámci uvedené elektronické služby CONTACT mají přístup pouze zaměstnanci Komise. V Komisi mohou k údajům přistupovat pouze pověření zaměstnanci, kteří obdrželi uživatelské jméno a heslo.

Jak můžete své osobní údaje zkontrolovat, změnit či vymazat?

K uloženým údajům nemáte přímý přístup. Chcete-li některé z Vašich osobních údajů změnit nebo vymazat, zašlete prosím zprávu na agri-E5.

Jak dlouho jsou informace uloženy?

Veškeré přijaté údaje uchováváme nejvýše jeden rok.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či žádostí týkajících se informací, které jste uvedli, se prosím obraťte na agri-E5.