Земеделие и развитие на селските райони

Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Contact
Декларация за защита на личните данни

Електронна услуга CONTACT

Службата на Комисията, отговаряща за електронната услуга CONTACT, събира вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо, за да обработи вашето запитване и да ви отговори. Ако не е в състояние да отговори на въпроса ви, тя то препраща на друга служба в съответната Генерална дирекция или на друга Генерална дирекция. Ще получите съобщение, уведомяващо ви за този трансфер.

Кой има достъп до вашите данни и до кого се разпространяват те?

До вашите данни имат достъп служителите на Комисията, отговарящи за електронната услуга CONTACT, и контрольорът.

Ако запитването ви трябва да бъде препратено на друга служба на Комисията, за да ви се отговори, последната също може да получи достъп до вашите данни.

Как се съхраняват и защитават вашите данни?

До данните, събрани чрез електронната услуга CONTACT, няма достъп никой извън Комисията. В рамките на Комисията достъп до данните получават единствено упълномощени служители на Комисията чрез потребителско име и парола.

Как можете да проверите, промените или изтриете вашите данни?

Вие нямате пряк достъп до съхранените данни. Ако желаете да промените или изтриете данните си, моля изпратете съобщение до agri-E5.

Колко дълго съхраняваме данните ви?

Всички получени данни се съхраняват максимум една година.

За контакти

Ако имате въпрос или молба във връзка с подадената от вас информация, моля изпратете електронно съобщение до agri-E5.