Kmetijstvo in razvoj podeželja

Posvetovanje glede revizije evropske politike ekološkega kmetijstva

Posvetovanje glede revizije evropske politike ekološkega kmetijstva

Posvetovanja
Posvetovanje glede revizije evropske politike ekološkega kmetijstva

Naslov

Posvetovanje glede revizije evropske politike ekološkega kmetijstva

 

Področje politike

Kmetijstvo

 

Ciljne skupine

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane, organizacije in javne ustanove, ki jih zadeva revizija evropske politike ekološkega kmetijstva.

 

Posvetovalno obdobje

15/01/2013 – 10/04/2013

 

Cilj posvetovanja

Osnovne informacije o ekološkem kmetijstvu v EU

Ekološko kmetovanje in pridelava imata pomembno mesto v kmetijstvu EU. Ponujata namreč drugačno tržno usmerjeno pridelavo za tiste kmetijske pridelovalce, ki želijo ustreči čedalje večjemu povpraševanju po kakovostnih ekoloških kmetijskih pridelkih.

Ekološka pridelava ima v skupni kmetijski politiki podporo evropskih finančnih sredstev, politik in predpisov. Tako naj bi povečali zaupanje potrošnikov in ustvarili pogoje poštene konkurence med ekološkimi pridelovalci v 27 državah članicah EU. Ekološko pridelavo urejata Uredba Sveta št. 834/2007  in Uredba Komisije št. 889/2008.

Ekološko kmetovanje v EU obsega razmeroma malo kmetijskih površin v uporabi, približno 5 %, vendar je povpraševanje po ekoloških pridelkih vse večje. Toda ali se bodo v sedanji krizi potrošniki še naprej odločali za bolj trajnostni življenjski slog in večjo porabo ekoloških proizvodov?

Politična vprašanja v tem posvetovanju

Evropska komisija želi s posvetovanjem spoznati mnenje deležnikov glede najboljšega razvoja ekološkega kmetijstva.

Ključna vprašanja:

  • poenostavitev pravnega okvira: pri tem je treba preprečiti znižanje standardov
  • so-obstoj gensko spremenjenih poljščin in ekološkega kmetovanja
  • boljši nadzorni sistemi in ureditev trgovanja z ekološkimi pridelki
  • učinek novih pravil o označevanju (zlasti po novem obvezne uporabe evropskega logotipa na vseh ekoloških kmetijskih pridelkih, pridelanih v EU – ali so ekološki pridelki zaradi njega bolj prepoznavni?)

Druga vprašanja:

  • Akcijski načrt: Evropska komisija je leta 2004 objavila akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva v EU, ki je sektorju dal nov zagon. Sedanje posvetovanje je tako tudi priložnost za javnost, da opozori na področja, na katerih bi potrebovali nov akcijski načrt.
  • Nadzor: če naj se sektor razvija, je treba zavarovati njegovo celovitost. Nekaj nedavnih primerov goljufij kaže, da je treba zaostriti nadzor in pravila.
  • Uvoz: režim uvoznih dovoljenj ureja čedalje močnejšo mednarodno trgovino z ekološkimi pridelki. Zaradi hitrega razvoja tega tržišča je treba odpraviti pomanjkljivosti in tako zagotoviti nemoteno trgovanje z ekološkimi proizvodi v prihodnosti.

Glej tudi: poročilo Komisije – uporaba sedanjih pravil za ekološko kmetovanje.

 

Kako predložiti prispevek

Dobrodošla so mnenja državljanov, organizacij in organov javne uprave.

V posvetovanju sodelujete tako, da izpolnete spletni vprašalnik. Vprašalnik predlaga revizijo določenih vprašanj ekološkega kmetovanja. Če se z vprašalnikom ne utegnete ukvarjati več kot 15 minut, lahko odgovorite samo na obvezna vprašanja.

Ko boste izpolnili spletni vprašalnik, kliknite gumb „Pošlji“. Šele nato bo sistem vprašalnik odposlal.

Posvetovanje je anonimno. Vsak odgovor bo označen s poljubno sklicno številko, tako se bomo izognili zbiranju podatkov, s katerimi bi lahko identificirali anketirance. Upravljavec podatkov potrjuje, da so navedene informacije pravilne, in jamči, da se bodo rezultati uporabljali v zbirni obliki, ki ne bo omogočala identifikacije posameznikov znotraj kategorij odgovorov.

Odgovorov iz spletnega vprašalnika ne bomo objavili, objavili pa bomo dodatne prispevke, ki jih bo prejela pristojna služba (glej spodaj). Te prispevke bomo objavili na tem spletišču, razen če boste izrecno navedli, da tega ne želite.

 
 

Vprašalnik

>> Spletni vprašalnik

 

Pomembno obvestilo

Jezik

Svoje prispevek lahko pošljete v kateremkoli uradnem jeziku Evropske unije. Toda če boste prispevek poslali v angleščini ali dodali vsaj povzetek v angleščini, nam boste v marsičem olajšali analizo odgovorov in omogočili hiter dostop do vseh prispevkov.

Evropski register za preglednost

Organizacije, ki bodo sodelovale v posvetovanju, vabimo, da zaradi preglednosti javno objavijo ustrezne podatke, in sicer tako, da se vpišejo v register za preglednost ter sprejmejo pravila ravnanja. Če organizacija ne bo vpisana v registru, bomo njen prispevek objavili ločeno od prispevkov prijavljenih organizacij.

Izjava o omejitvi odgovornostir

Opozarjamo, da ima ta dokument izključno informativen in posvetovalen namen. Evropska komisija ga ni ne sprejela ne odobrila, dokument tudi ne predstavlja stališč osebja Komisije. Dokument nikakor ne vpliva na morebitno stališče Komisije v zvezi z zadevnimi vprašanji niti ne pomeni najave le-tega. Evropska komisija ne jamči za točnost navedenih informacij in ne prevzema odgovornosti za njihovo uporabo.

  

Referenčni dokumenti

Uredbi EU o ekološki pridelavi

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetuo izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov

Posebno poročilo št. 9 (2012) Evropskega računskega sodišča: Revizija nadzornega sistema za pridelavo, predelavo, distribucijo in uvoz ekoloških proizvodov

Evropski akcijski načrt za ekološko kmetijstvo (2004)

Spletišče o ekološkem kmetijstvu

 

Kontaktni podatki

Pristojna služba:

Evropska komisija
Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja
Enota H3: Ekološka pridelava

 

E-naslov:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Poštni naslov:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bruselj
Belgija

 

Število prispevkov v tem posvetovanju

44846 + 1450

 

Prikaz prispevkov

 

Izidi posvetovanja in kaj sledi

To javno posvetovanje je za deležnike in državljane priložnost, da Komisijo seznanijo s svojimi pogledi že na začetku priprave politike. Službe Komisije bodo rezultate posvetovanja objavile na tem spletišču.

 

Varstvo osebnih podatkov