Agricultură şi dezvoltare rurală

Consultare în vederea revizuirii politicii europene în domeniul agriculturii ecologice

Consultare în vederea revizuirii politicii europene în domeniul agriculturii ecologice

Consultări
Consultare în vederea revizuirii politicii europene în domeniul agriculturii ecologice

Titlu

Revizuirea politicii europene în domeniul agriculturii ecologice – consultare publică

 

Domeniul politic

Agricultură

 

Grup ţintă

La această consultare pot participa toţi cetăţenii, toate organizaţiile şi autorităţile publice vizate de o eventuală revizuire a politicii europene în domeniul agriculturii ecologice.

 

Perioada consultării

15.01.2013 – 10.04.2013

 

Obiectivul consultării

Context – agricultura ecologică în UE

Agricultura şi producţia ecologică ocupă, din punct de vedere economic, un rol important în peisajul agricol european. Ele le pot oferi o alternativă adaptată pieţii acelor producători agricoli care doresc să răspundă cererii tot mai mari de produse ecologice de foarte bună calitate.

În cadrul politicii agricole comune, producţia ecologică beneficiază de sprijin financiar, de politici şi de o legislaţie corespunzătoare. Această abordare este menită să consolideze încrederea consumatorului şi creează, totodată, condiţiile necesare pentru o concurenţă loială între producătorii ecologici din cele 27 de state membre. Normele aplicabile producţiei ecologice sunt prevăzute de Regulamentul nr. 834/2007 al Consiliului şi de Regulamentul nr. 889/2008 al Comisiei.

Agricultura ecologică reprezintă puţin din suprafaţa agricolă utilizată în UE (doar aproximativ 5%), însă este un sector în care cererea este mai mare ca niciodată. Se pune întrebarea dacă, în condiţiile actualei crize economice, consumatorii vor alege să aibă un stil de viaţă durabil şi să consume în continuare produse ecologice.

Aspecte abordate în consultare

Prin această consultare, Comisia Europeană doreşte să afle care ar fi cele mai bune modalităţi prin care s-ar putea dezvolta agricultura ecologică.

Aspecte esenţiale:

  • simplificarea cadrului legal, dar cu menţinerea standardelor la acelaşi nivel
  • coexistenţa culturilor modificate genetic cu agricultura ecologică
  • îmbunătăţirea sistemelor de control şi a acordurilor comerciale pentru produsele organice
  • impactul noilor norme privind etichetarea (în special impactul utilizării siglei europene pe toate produsele ecologice provenind din UE – acesta oferă o vizibilitate mai mare pentru produsele ecologice?)

Alte aspecte:

  • Plan de acţiune – în 2004, Comisia a lansat un Plan de acţiune pentru dezvoltarea agriculturii ecologice în Europa, dând un nou impuls sectorului. Această consultare le oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la domeniile în care ar putea fi necesar un nou plan de acţiune.
  • Controale – pentru ca sectorul să se poată dezvolta, este necesar să se garanteze integritatea acestuia. Mai multe cazuri recente de fraudă indică nevoia întăririi controalelor şi a unei aplicării mai stricte a normelor.
  • Importuri – a fost instituit un regim de import pentru reglementarea comerţului internaţional cu produse ecologice, în continuă creştere. Având în vedere evoluţia rapidă a pieţei, este necesar să se acopere eventualele lacune pentru a asigura buna funcţionare pe termen lung a comerţului cu produse ecologice.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Raportul Comisiei privind aplicarea actualelor norme referitoare la agricultura ecologică.

 

Completare chestionar

Această consultare se adresează cetăţenilor, organizaţiilor şi autorităţilor publice.

Pentru a participa, vă rugăm să completaţi chestionarul on-line. Acesta conţine întrebări referitoare la revizuirea unor aspecte legate de agricultura ecologică. Dacă aveţi la dispoziţie mai puţin de 15 minute, puteţi alege să răspundeţi doar la întrebările obligatorii.

După completarea chestionarului on-line, faceţi clic pe butonul „Trimite”. Chestionarul nu va fi trimis dacă nu apăsaţi acest butonbutton.

Contribuţiile respondenţilor vor fi anonime şi vor primi un număr de referinţă aleatoriu, pentru a se evita colectarea unor date tehnice care să permită identificarea respondenţilor. Responsabilul cu prelucrarea datelor garantează că informaţiile de mai sus sunt exacte şi că rezultatele vor fi procesate global, excluzând astfel posibilitatea de a identifica răspunsurile date de o anumită persoană.

Răspunsurile la chestionarul on-line nu vor fi publicate, exceptând contribuţiile suplimentare primite de serviciul responsabil (a se vedea mai jos). Acestea vor fi publicate pe site doar în cazul în care nu se solicită în mod expres contrariul.

 
 

Chestionar

>> Chestionar on-line

 

Informaţii importante

Limba

Puteţi completa chestionarul în oricare din limbile oficiale ale UE. Totuşi, pentru a putea analiza răspunsurile mai rapid şi pentru a ne facilita accesul la toate contribuţiile, ne-ar fi de folos dacă ne-aţi putea trimite contribuţia dumneavoastră sau un rezumat al acesteia în limba engleză.

Registrul european de transparenţă

Pentru a asigura transparenţa, organizaţiile sunt invitate să furnizeze publicului informaţii relevante în ceea ce le priveşte, înscriindu-se în Registrul de transparenţă şi acceptând codul de conduită aferent. În situaţia în care organizaţia nu este înregistrată, contribuţia sa va fi publicată separat de cele ale organizaţiilor înscrise în Registru.

Declinarea responsabilităţii

Acest document a fost întocmit doar în scop de informare şi consultare. Documentul nu a fost adoptat sau aprobat de Comisia Europeană, nu reprezintă punctele de vedere ale personalului Comisiei. şi nu afectează, în niciun caz, poziţia Comisiei cu privire la aspectele abordate. Comisia Europeană nu garantează exactitatea informaţiilor furnizate şi nu îşi asumă răspunderea pentru utilizarea acestora.

  

Documente de referinţă

Reglementările europene cu privire la agricultura ecologică

Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu pe tema aplicării Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice

Raportul special nr. 9 (2012) al Curţii de Conturi – Audit privind sistemul de control care reglementează producţia, procesarea, distribuţia şi importurile de produse ecologice

Planul european de acţiune în materie de agricultură ecologică (2004)

Site dedicat agriculturii ecologice

 

Date de contact

Serviciu responsabil:

Comisia Europeană
Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Unitatea H3 - Agricultură ecologică

 

E-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Adresă de corespondenţă:

Rue de la Loi 130
B-1049 Bruxelles
Belgia

 

Numărul de răspunsuri primite în cadrul acestei consultări

44846 + 1450

 

Afişează contribuţiile

 

Rezultatele consultării şi etapele următoare

Prin intermediul acestei consultări publice, părţile implicate şi cetăţenii au posibilitatea de a furniza informaţii Comisiei, într-o fază incipientă a procesului de elaborare a politicilor. Serviciile Comisiei vor publica rezultatele consultării pe acest site.

 

Protecţia datelor cu caracter personal