Landbouw en plattelandsontwikkeling

Raadpleging over de herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw

Raadpleging over de herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw

Raadplegingen
Raadpleging over de herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw

Titel

Herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw – Openbare raadpleging

 

Beleidsterrein

Landbouw

 

Doelgroepen

Alle burgers, organisaties en overheden met belangstelling voor een herziening van het Europees beleid voor biologische landbouw, mogen op deze raadpleging reageren.

 

Raadplegingsperiode

15/01/2013 – 10/04/2013

 

Doel van de raadpleging

Achtergrond: Biologische landbouw in de EU

Biologische teelt en productie spelen een economisch belangrijke rol in de Europese landbouw. Ze bieden een marktgericht alternatief voor boeren die willen inspelen op de toenemende vraag naar hoogwaardige, milieuvriendelijke producten.

In het gemeenschappelijk landbouwbeleid zijn ook voor biologische landbouw Europese subsidies en voorschriften geregeld. Daarmee wil de EU het consumentenvertrouwen stimuleren en een gunstig klimaat scheppen voor eerlijke concurrentie tussen biologische producenten in alle 27 EU-landen. De regels voor biologische landbouw staan in Verordening nr. 834/2007 van de Raad  en Verordening nr. 889/2008 van de Commissie.

De biologische landbouw gebruikt maar een relatief klein deel, zo’n 5%, van de Europese landbouwgrond, maar de sector kent een alsmaar groeiende vraag. Maar zal de consument, in de huidige recessie, blijven kiezen voor een duurzame levensstijl en meer biologische producten?

Raadpleging

Bij deze raadpleging wil de Europese Commissie van u horen hoe de biologische landbouw het best kan worden ontwikkeld.

Belangrijkste kwesties:

  • vereenvoudiging van de wetgeving, zonder afbreuk te doen aan de normen
  • co-existentie van genetische gemodificeerde gewassen en biologische teelt
  • betere controlesystemen en handelsregelingen voor biologische producten
  • impact van nieuwe etiketteringsregels (met name het nu verplichte gebruik van het Europese logo op alle in de EU geproduceerde biologische producten: zijn biologische producten hierdoor zichtbaarder geworden?)

Andere kwesties:

  • Actieplan: In 2004 heeft de Commissie een actieplan goedgekeurd om de biologische landbouw in Europa te ontwikkelen, wat de sector een extra stimulans heeft gegeven. Deze raadpleging is een goede gelegenheid om het publiek te vragen op welke gebieden een nieuw actieplan wenselijk is.
  • Toezicht: Om de sector te laten ontwikkelen moet de integriteit ervan worden gewaarborgd. Enkele recente fraudegevallen doen vermoeden dat de controles en regels moeten worden aangescherpt.
  • Invoer: Om de toenemende internationale handel in biologische producten in goede banen te leiden, is een invoerregeling vastgesteld. Omdat de markt zo snel evolueert, moet die regeling worden bijgestuurd, zodat de onze biologische sector ook in de toekomst levensvatbaar blijft.

Zie ook: Commissieverslag over de toepassing van de huidige regels voor biologische landbouw.

 

Hoe kunt u reageren?

U kunt zowel persoonlijk als namens een organisatie of overheidsinstantie reageren.

U kunt gewoon de online vragenlijst invullen. In die vragenlijst komen verschillende aspecten van biologische landbouw aan bod. Heeft u minder dan 15 minuten tijd, dan kunt u ook alleen de verplichte vragen invullen.

Zodra u de online vragenlijst heeft ingevuld, wordt u gevraagd op de knop "Verzenden" te klikken. Uw antwoorden worden pas ingediend als u dat gedaan heeft.

De raadpleging is anoniem. Alle reacties krijgen een willekeurig nummer en er worden geen persoonlijke gegevens over de respondenten verzameld. De gegevensbeheerder garandeert dat de resultaten zodanig worden verwerkt dat respondenten niet kunnen worden geïdentificeerd.

De antwoorden op de online vragenlijst worden niet gepubliceerd, behalve eventuele extra bijdragen die u naar de bevoegde dienst stuurt (zie onder). Die bijdragen worden op de website geplaatst, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om dat niet te doen.

 
 

Vragenlijst

>> Online vragenlijst

 

Belangrijke informatie

Taal

U kunt reageren in elke officiële EU-taal, maar bijdragen in het Engels kunnen we makkelijker en sneller verwerken. Eventueel kunt u er ook alleen een samenvatting in het Engels aan toevoegen.

Europees Transparantieregister

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd van de wel geregistreerde organisaties.

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

Dit document dient uitsluitend ter informatie en ter begeleiding van de raadpleging. Het is op geen enkele wijze goedgekeurd door de Europese Commissie en mag evenmin worden beschouwd als het standpunt van Commissiemedewerkers. Het is geen weergave van de standpunten van de Commissie en loopt daarop evenmin vooruit. De Europese Commissie staat niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat er eventueel van wordt gemaakt.

  

Achtergronddocumenten

EU-verordeningen over biologische landbouw

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Speciaal verslag nr. 9/2012 van de Europese Rekenkamer, "Controle van het controlesysteem inzake de productie, verwerking, distributie en invoer van biologische producten"

Europees actieplan voor biologisch voedsel en biologische landbouw 2004

Website over biologische landbouw

 

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienst:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling
Eenheid H3 Biologische landbouw

 

E-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Postadres:

Wetstraat 130
B-1049 Brussel
België

 

Aantal reacties op deze raadpleging

44846 + 1450

 

Bekijk de reacties

 

Resultaten van de raadpleging en follow-up

Deze openbare raadpleging geeft belanghebbenden en andere geïnteresseerden de kans in een vroeg stadium hun mening te geven over wetgeving die de Commissie opstelt. De Commissie publiceert de resultaten van de raadpleging op deze website.

 

Bescherming van persoonsgegevens