Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Konzultáció az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szakpolitika felülvizsgálatáról

Konzultáció az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szakpolitika felülvizsgálatáról

Konzultációk
Konzultáció az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szakpolitika felülvizsgálatáról

Cím

Nyilvános konzultáció az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szakpolitika felülvizsgálatáról

 

Szakpolitikai terület

Mezőgazdaság

 

Célcsoport

Minden olyan polgár, szervezet és hatóság részvételére számítunk, akit/amelyet érint az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó uniós szakpolitika felülvizsgálata.

 

A konzultáció időtartama

2013. január 15. – 2013. április 10.

 

A konzultáció célja

Háttér – ökológiai gazdálkodás az EU-ban

A biogazdálkodás jelentős gazdasági szerepet játszik az EU mezőgazdaságában: piacorientált alternatívát kínál azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akik lépést kívánnak tartani a jó minőségű, környezetkímélő termékek iránti kereslet növekedésével.

A közös agrárpolitika rendelkezései és intézkedései elősegítik és pénzügyi támogatásban részesítik a biológiai gazdálkodást és a biotermékek előállítását. Ez az uniós megközelítés arra szolgál, hogy növelje a fogyasztók bizalmát, egyúttal pedig megteremtse a tisztességes verseny feltételeit a 27 uniós ország biogazdálkodói között. Az ökológiai termelésre vonatkozó szabályokat a 834/2007/EK tanácsi rendelet  és a 889/2008/EK bizottsági rendelet rögzíti.

Az EU megművelt területeinek viszonylag kis hányadán ¬– mintegy 5 százalékán – folyik biogazdálkodás, ám egyre növekszik a fogyasztói kereslet az ökológiai termékek iránt. Kérdés, hogy a jelenlegi pangó gazdasági helyzetben nem lankad-e ennek a növekedésnek az üteme, és hogy a fogyasztók kitartanak-e a biotermékek és a fenntarthatóbb életvitel mellett.

A konzultáció során felvetett kérdések

Az Európai Bizottság azért indítja ezt a konzultációt, mert meg szeretné ismerni az ágazati szereplők és a polgárok véleményét arról, hogyan lehetne legcélszerűbben fejleszteni az ökológiai gazdálkodást.

Kulcskérdések:

  • A jogi keret egyszerűsítése annak egyidejű biztosítása mellett, hogy ez ne menjen az előírások színvonalának rovására
  • A géntechnológiával módosított termények és a biogazdálkodás együttlétezése
  • Jobb ellenőrzési rendszerek és kereskedelmi megállapodások a biotermékekre vonatkozóan
  • Az új címkézési szabályok eredményessége (különös tekintettel az európai logó immár kötelező használatára minden EU-ban előállított bioterméken – nőtt-e az ökológiai termelésből származó termékek láthatósága ennek az intézkedésnek köszönhetően?)

Egyéb kérdések:

  • Cselekvési terv – 2004-ben a Bizottság cselekvési tervet hozott létre az ökológiai gazdálkodás európai fejlesztésére, amely további lendületet adott az ágazatnak. A jelen konzultáció jó alkalmat kínál arra is, hogy a Bizottság feltérképezze, mely területeken van szükség a lakosság szerint új cselekvési tervre.
  • Ellenőrzések – Ahhoz, hogy az ágazat fejlődni tudjon, garantálni kell integritását. Néhány, közelmúltban elkövetett csalás felveti annak szükségességét, hogy szigorítsuk az ellenőrzéseket, és fokozottan érvényt szerezzünk a szabályoknak.
  • Import – Az életbe léptetett behozatali előírások a biotermékek növekvő nemzetközi kereskedelmét hivatottak szabályozni. Mivel ez a piaci szegmens gyors ütemben fejlődik, ki kell küszöbölni a szabályozási hiányosságokat annak érdekében, hogy a jövőben zökkenőmentes legyen a biotermékek kereskedelme.

Lásd még: a Bizottság jelentése – az ökológiai termelésre vonatkozó jelenlegi szabályok alkalmazása.

 

Hogyan vehetek részt a konzultációban?

A konzultációban magánszemélyek, szervezetek és hatóságok vehetnek részt.

Ha részt kíván venni a konzultációban, kérjük, töltse ki az online kérdőívet, amely kitér a biogazdálkodással kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdésekre. Ha Önnek nincs 15 perce a teljes kérdőív kitöltésére, akkor csak a kötelező kérdésekre válaszoljon.

Kitöltés után ne felejtse elküldeni nekünk a kérdőívet. Ehhez kattintson az Elküldés ikonra.

A konzultációban név nélkül lehet részt venni. Valamennyi válaszhoz véletlenszerű feldolgozási számot rendelünk, hogy ne legyen mód a válaszadók kilétének technikai beazonosítására. Az adatkezelő igazolja a fenti információk valódiságát, és szavatolja, hogy az eredmények felhasználása összesített formában történik, így a válaszadók személyét nem lehet majd azonosítani az egyes kérdéskategóriákon belül.

A konzultációban név nélkül lehet részt venni. Valamennyi válaszhoz véletlenszerű feldolgozási számot rendelünk, hogy ne legyen mód a válaszadók kilétének technikai beazonosítására. Az adatkezelő igazolja a fenti információk valódiságát, és szavatolja, hogy az eredmények felhasználása összesített formában történik, így a válaszadók személyét nem lehet majd azonosítani az egyes kérdéskategóriákon belül.

 
 

Kérdőív

>> Online kérdőív

 

Fontos tudnivalók

Nyelv

Ön az EU bármelyik hivatalos nyelvén beküldheti észrevételeit. Az észrevételek feldolgozását azonban nagyban megkönnyíti számunkra, ha azokat angolul fogalmazza meg. Amennyiben mégis más nyelven kíván hozzászólni, kérjük, hogy mellékeljen legalább rövid összefoglalót angol nyelven.

Európai átláthatósági nyilvántartás

Az átláthatóság biztosítása és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása érdekében a konzultációban részt vevő szervezeteket felkérjük, hogy regisztráltassák magukat az átláthatósági nyilvántartásban, és fogadják el a vonatkozó magatartási kódexet. Az átláthatósági nyilvántartásban nem szereplő szervezetek válaszait a regisztrált szervezetek válaszaitól külön tesszük közzé.

Felelősségi nyilatkozat

Figyelem: ez a dokumentum csak a tájékoztatás és a konzultációs célját szolgálja. Nem tekinthető a Bizottság munkatársainak véleményét kifejező dokumentumnak, és az Európai Bizottság nem módosította, illetve semmilyen módon nem hagyta azt jóvá. A dokumentum semmilyen módon nem vetíti előre a Bizottság véleményét a konzultáció során tárgyalt kérdésekkel kapcsolatban, és nem tekinthető a Bizottság témával kapcsolatos állásfoglalásának sem. Az Európai Bizottság nem garantálja a szolgáltatott információk pontosságát, és semmilyen felelősséget nem vállal azok felhasználásáért.

  

Háttérdokumentumok

Uniós rendeletek az ökológiai termelésről

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásáról

Az Európai Számvevőszék 9/2012. sz. különjelentése – A biotermékek előállítását, feldolgozását, forgalmazását és behozatalát szabályozó kontrollrendszer ellenőrzése

2004. évi európai cselekvési terv az ökológiai gazdálkodásról

Az ökológiai gazdálkodás honlapja

 

Kapcsolattartás

Felelős szervezeti egység:

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Agriculture and Rural Development (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság)
Unit H.3 - Organic farming (H3-as egység – Biogazdálkodás)

 

E-mail:

agri-organic-consultation@ec.europa.eu

 

Levelezési cím:

Rue de la Loi 130
B-1049 Brussel/Bruxelles
Belgium

 

Beérkezett hozzászólások száma

44846 + 1450

 

Hozzászólások megtekintése

 

A konzultáció eredménye és a további lépések

A nyilvános konzultáció lehetőséget nyújt az érdekeltek és a polgárok számára, hogy a szakpolitikai döntéshozatal korai szakaszában információkkal lássák el a Bizottságot. A konzultáció eredményeit a bizottsági szolgálatok közzé fogják tenni ezen a honlapon.

 

A személyes adatok védelme