Jordbruk och landsbygdsutveckling

Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden

Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden

Samråd
Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden

Titel

Samråd om familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden

 

Politikområde

Jordbruk

 

Målgrupper

Alla invånare, organisationer och myndigheter i och utanför EU som är intresserade av familjejordbruk är välkomna att delta.

 

Samrådsperiod

2 augusti–11 oktober 2013

 

Syftet med samrådet

Med det här samrådet vill vi få in bidrag till den europeiska konferensen om familjejordbruk den 29 november 2013: ”Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world”.

Konferensen ska utforska familjejordbrukets roll, utmaningar och prioriteringar för framtiden. Konferensen hålls med anledning av att FN utsett 2014 till det internationella året för familjejordbruk.

 

Bakgrund

FN har utsett 2014 till det internationella året för familjejordbruk.

Initiativet drivs av FAO och ska lyfta fram familjejordbruket och dess roll för att lindra hunger och fattigdom, trygga livsmedelsförsörjningen och förbättra försörjningsmöjligheterna, samtidigt som man skyddar miljön och den biologiska mångfalden.

 

Så här lämnar du ditt bidrag

Webbenkät

Om du vill delta i samrådet ber vi dig att fylla i webbenkäten.

När du har svarat på alla frågor uppmanas du att klicka på ”Skicka”. Först då skickas enkäten.

Samrådet är anonymt. Ditt bidrag får ett slumpmässigt löpnummer som enda tekniska identifikation. Den registeransvariga kontrollerar att uppgifterna är korrekta och att resultaten endast används i sammanställd form, så att det inte ska gå att identifiera enskilda svar i en svarskategori.

E-post

Om du vill skicka in fler synpynkter på familjejordbruk och de frågor som tas upp i samrådet kan du mejla en pdf-fil till AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Alla bidrag läggs ut på den här webbplatsen, om du inte uttryckligen ber oss att inte göra det. Om du vill veta hur vi hanterar dina personuppgifter och svar ska du läsa de särskilda regler för skydd av personuppgifter som gäller för samrådet.

För att öka öppenheten uppmanas organisationer att ge allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i öppenhetsregistret och förbinda sig att följa dess uppförandekod. Om organisationen inte är registrerad publiceras bidraget under en särskild rubrik.

 

Gå till frågeformuläret

Webbenkät

 

Kontaktuppgifter

Ansvarig avdelning:

Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling

E-post: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

  

Antal svar på detta samråd

3414

 

Läs bidragen

 

Resultaten av samrådet och nästa steg

Resultaten av samrådet kommer att sammanfattas och presenteras på EU-kommissionens konferens ”Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world” den 29 november 2013.

Vi kommer också att lägga ut resultaten på den här webbplatsen.

 

Skydd av personuppgifter

Särskilda regler för skydd av personuppgifter