Kmetijstvo in razvoj podeželja

Posvetovanje o vlogi družinskih kmetij, glavnih izzivih in prednostnih nalogah za prihodnost

Posvetovanje o vlogi družinskih kmetij, glavnih izzivih in prednostnih nalogah za prihodnost

Posvetovanja
Posvetovanje o vlogi družinskih kmetij, glavnih izzivih in prednostnih nalogah za prihodnost

Naslov

Posvetovanje o vlogi družinskih kmetij, glavnih izzivih in prednostnih nalogah za prihodnost

 

Področje politike

Kmetijstvo

 

Ciljne skupine

V posvetovanju lahko sodelujejo vsi državljani, organizacije in javni organi v Evropski uniji in zunaj nje, ki jih zanima vprašanje družinskih kmetij.

 

Obdobje posvetovanja

02/08/2013–11/10/2013

 

Cilj posvetovanja

S posvetovanjem želimo pridobiti prispevke za evropsko konferenco „Družinske kmetije: dialog za trajnejše in odpornejše kmetijstvo v Evropi in svetu“, ki bo potekala 29. novembra 2013.

Na konferenci bodo razpravljali o vlogi družinskih kmetij, nekaterih glavnih izzivih ter prednostnih nalogah za prihodnost. Konferenca bo potekala v okviru mednarodnega leta družinskih kmetij, ki so ga za leto 2014 razglasili Združeni narodi.

 

Osnovne informacije

Na 66. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov so leto 2014 določili za mednarodno leto družinskih kmetij.

Po okriljem Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo je cilj leta izboljšanje prepoznavnosti družinskih kmetij s poudarjanjem njihove vloge pri odpravljanju lakote in revščine, zagotavljanju prehranske varnosti in izboljšanju življenjskega standarda ob hkratnem varovanju okolja in biotske raznovrstnosti.

 

Predložitev prispevka

Spletni vprašalnik

Za sodelovanje v posvetovanju vas prosimo, da izpolnite spletni vprašalnik.

Izpolnjeni vprašalnik pošljite s klikom gumba „Pošlji“. Gumb je vsekakor treba klikniti, sicer vprašalnik ni poslan.

Spletno posvetovanje je anonimno. Vsak izpolnjeni vprašalnik prejme poljubno postopkovno številko, s čimer se izognemo zbiranju tehničnih podatkov o udeležencih. Upravljavec podatkov jamči, da so zgoraj navedeni podatki pravilni in da se bodo rezultati uporabljali v zbirni obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznikov glede na odgovore.

E-pošta

Obsežnejši odgovor v zvezi z vprašanjem družinskih kmetij in izzivi, predstavljenimi v vprašalniku, lahko priložite kot priponko v obliki pdf in ga pošljete na naslov: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Vsi prejeti prispevki se lahko objavijo na tem spletišču, razen če ste izrecno zahtevali, da se ne objavijo. Preberite priloženo posebno izjavo o varstvu podatkov, ki pojasnjuje, kako bodo obdelani vaši osebni podatki in vaš prispevek.

Organizacije vabimo, da v interesu preglednosti javnosti zagotovijo ustrezne podatke o sebi in se prijavijo v register za preglednost ter podpišejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni prijavljena v registru, bo njen prispevek objavljen ločeno od prispevkov prijavljenih organizacij.

 

Vprašalnik

Spletni vprašalnik

 

Kontaktni podatki

Pristojna služba:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development

E-pošta: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Število prejetih odgovorov

3414

 

Odgovori

 

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Povzetek rezultatov posvetovanja bo predstavljen 29. novembra 2013 na konferenci Evropske komisije „Družinske kmetije: dialog za trajnejše in odpornejše kmetijstvo v Evropi in svetu“.

Službe Komisije bodo rezultate posvetovanja objavile na tem spletišču.

 

Varstvo osebnih podatkov

Posebna izjava o varstvu podatkov