Agricultură şi dezvoltare rurală

Consultare privind rolul agriculturii familiale - principalele provocări şi priorităţi pentru viitor

Consultare privind rolul agriculturii familiale - principalele provocări şi priorităţi pentru viitor

Consultări
Consultare privind rolul agriculturii familiale - principalele provocări şi priorităţi pentru viitor

Titlu

Consultare privind rolul agriculturii familiale - principalele provocări şi priorităţi pentru viitor

 

Domeniu politic

Agricultură

 

Grupuri-ţintă

La această consultare pot participa toţi cetăţenii şi toate organizaţiile şi autorităţile publice din Uniunea Europeană şi din afara graniţelor acesteia interestate de agricultura familială.

 

Perioada consultării

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Obiectivul consultării

Prin această consultare, Comisia îşi propune să colecteze contribuţii pentru conferinţa europeană cu tema „Agricultura familială: un dialog pentru o agricultură mai durabilă şi mai puternică în Europa şi în lume”, programată pentru 29 noiembrie 2013.

Această conferinţă se va axa pe rolul agriculturii familiale, câteva dintre principalele sale provocări, precum şi pe priorităţile pentru viitor. Anul 2014 a fost declarat de către ONU Anul internaţional al agriculturii familiale, conferinţa fiind organizată în acest context.

 

Context

Cu ocazia celei de a 66-a sesiuni a Adunării Generale ONU, 2014 a fost declarat Anul internaţional al agriculturii familiale.

Evenimentul, organizat sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, are drept obiectiv să îmbunătăţească imaginea agriculturii familiale atrăgând atenţia cetăţenilor din întreaga lume asupra rolului pe care aceasta îl are în reducerea foametei şi a sărăciei, în asigurarea securităţii alimentare şi în îmbunătăţirea mijloacelor de subzistenţă, precum şi în protejarea mediului şi a biodiversităţii.

 

Cum vă puteţi trimite contribuţia

Chestionar on-line

Pentru a participa la această consultare, vă rugăm să completaţi chestionarul on-line.

După ce completaţi formularul, faceţi clic pe „Trimite”. Contribuţia dumneavoastră nu va fi trimisă dacă nu apăsaţi pe acest buton.

Această consultare on-line este anonimă. Fiecare răspuns va primi un număr alocat aleatoriu, pentru a se evita colectarea de date care ar putea permite identificarea participanţilor. Operatorul de date certifică faptul că informaţiile primite sunt corecte şi garantează că rezultatele vor fi utilizate într-o formă agregată care nu va permite identificarea respondenţilor în cadrul unei categorii de răspuns.

E-mail

Dacă doriţi să aduceţi comentarii mai ample referitoare la agricultura familială şi aspectele abordate în acest formular, ne puteţi trimite prin e-mail un document în format pdf, la adresa AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Toate contribuţiile primite vor fi publicate pe acest site, cu excepţia cazului în care solicitaţi contrariul. Pentru a afla mai multe despre modul în care sunt tratate datele personale şi contribuţia dumneavoastră, este important să citiţi declaraţia de confidenţialitate specifică din anexa la această consultare.

Pentru a asigura transparenţa, organizaţiile sunt invitate să ofere publicului informaţii relevante în ceea ce le priveşte, înscriindu-se în Registrul de transparenţă şi acceptând Codul de conduită aferent. În situaţia în care organizaţia nu este înregistrată, contribuţia sa va fi publicată separat de cele ale organizaţiilor înscrise în Registru.

 

Chestionar

Chestionarul on-line

 

Date de contact

Serviciul responsabil:

Comisia Europeană
Direcţia Generală Agricultură şi Dezvoltare Rurală

E-mail: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Număr de răspunsuri primite în cadrul acestei consultări

3414

 

Publicarea contribuţiilor

 

Rezultatele consultării şi etapele următoare

Rezultatele acestei consultări vor fi rezumate şi prezentate în cadrul conferinţei „Agricultura familială: un dialog pentru o agricultură mai durabilă şi mai puternică în Europa şi în lume” organizată de Comisia Eropeană, programată pentru 29 noiembrie 2013.

Comisia va publica rezultatele consultării pe acest site.

 

Protecţia datelor cu caracter personal

Declaraţie de confidenţialitate specifică