Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejsze wyzwania i priorytety w przyszłości

Znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejsze wyzwania i priorytety w przyszłości

Konsultacje
Znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejsze wyzwania i priorytety w przyszłości

Tytuł

Znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych, najważniejsze wyzwania i priorytety w przyszłości

 

Obszar polityki

Rolnictwo

 

Grupy docelowe

Do udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich, których interesuje tematyka związana z rolnictwem rodzinnym − osoby prywatne, organizacje, organy administracji państwowej itp.

 

Czas trwania

02/08/2013 − 11/10/2013

 

Cel konsultacji

Opinie nadesłane w ramach konsultacji zostaną wykorzystane na konferencji „Rolnictwo rodzinne − dialog na rzecz zrównoważonego i stabilnego rolnictwa w Europie i na świecie”, która ma się odbyć 29 listopada 2013 r.

Jej tematem będzie znaczenie rolnictwa rodzinnego, wyzwania związane z tego rodzaju pracą oraz priorytety, jakimi trzeba się będzie kierować w przyszłości. Konferencja została zorganizowana w związku z tym, że ONZ ogłosił rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego.

 

Kontekst

Na 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych postanowiono, że przyszły rok będzie rokiem rolnictwa rodzinnego.

Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa będzie organizować w związku z tym różne wydarzenia, aby uświadomić społeczeństwu, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo rodzinne w walce z głodem i biedą, w zapewnianiu dostępu do żywności i środków utrzymania oraz w ochronie środowiska i różnorodności biologicznej.

 

Jak przesłać odpowiedź

Kwestionariusz online

Aby wziąć udział w konsultacjach, proszę wypełnić ten formularz online.

Po jego wypełnieniu proszę kliknąć na przycisk „Wyślij”. Kwestionariusz zostanie wysłany dopiero po kliknięciu na „Wyślij”

Te konsultacje są anonimowe. Aby zagwarantować, że nie zostaną zapisane informacje o respondentach, każdemu formularzowi przydzielony zostanie losowo wybrany numer. Administrator danych potwierdza, że powyższe informacje są prawdziwe, i gwarantuje, że wyniki badania zostaną wykorzystane w formie zbiorczej, która uniemożliwia identyfikację osób w ramach poszczególnych kategorii odpowiedzi.

E-mail

Jeśli mają Państwo ochotę wypowiedzieć się szerzej na temat rolnictwa rodzinnego i kwestii, których dotyczy ta ankieta, prosimy o przesłanie pliku jako załącznika w formacie PDF na adres: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Wszelkie nadesłane opinie mogą zostać opublikowane na tej stronie, o ile autor nie zastrzeże wyraźnie, że sobie tego nie życzy. Aby zapoznać się z ważnymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi, należy przeczytać opublikowane razem z konsultacjami oświadczenie o ochronie prywatności.

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane zostaną opublikowane oddzielnie.

 

Kwestionariusz

Kwestionariusz online

 

Kontakt

Dział odpowiedzialny za konsultacje:

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

E-mail: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Liczba odpowiedzi otrzymanych w ramach konsultacji

3414

 

Przeglądaj odpowiedzi

 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Wyniki konsultacji zostaną przeanalizowane i przedstawione na organizowanej przez Komisję Europejską konferencji „Rolnictwo rodzinne − dialog na rzecz zrównoważonego i stabilnego rolnictwa w Europie i na świecie”, która ma się odbyć 29 listopada 2013 r.

Komisja udostępni wyniki konsultacji na tej stronie internetowej.

 

Ochrona danych osobowych

Informacje o ochronie prywatności