Landbouw en plattelandsontwikkeling

Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst

Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst

Raadplegingen
Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst

Titel

Raadpleging over de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen en prioriteiten voor de toekomst

 

Beleidsterrein

Landbouw

 

Doelgroepen

Alle burgers, organisaties en overheden in de Europese Unie en daarbuiten met belangstelling voor gezinslandbouw mogen op deze raadpleging reageren.

 

Raadplegingsperiode

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Doel van de raadpleging

Bijdragen tot de Europese conferentie "Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world" die gepland staat voor 29 november 2013.

Tijdens deze conferentie komen de rol van gezinslandbouw, de belangrijkste uitdagingen ervan en prioriteiten voor de toekomst aan bod. De conferentie wordt gehouden omdat 2014 door de VN is uitgeroepen tot het internationaal jaar van de gezinslandbouw.

 

Achtergrond

Tijdens de 66ste zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is 2014 uitgeroepen tot internationaal jaar van de gezinsbedrijven in de landbouw.

Hiermee wil de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) de aandacht vestigen op de rol van gezinslandbouw bij de voedselvoorziening, de bestrijding van honger en armoede en het verbeteren van de middelen van bestaan, waarbij tegelijkertijd het milieu en de biodiversiteit beschermd worden.

 

Hoe kunt u reageren?

Online-vragenlijst

U kunt gewoon de online-vragenlijst invullen.

Zodra u de online-vragenlijst heeft ingevuld, wordt u gevraagd op de knop "Verzenden" te klikken. Uw antwoorden worden pas ingediend als u dat gedaan heeft.

Deze raadpleging is anoniem. Alle reacties krijgen een willekeurig nummer en er worden geen persoonsgegevens over de respondenten verzameld. De gegevensbeheerder garandeert dat de resultaten zodanig worden verwerkt dat respondenten niet kunnen worden geïdentificeerd.

E-mail

Als u een paper wilt insturen om dieper in te gaan op gezinslandbouw of op één van de kwesties die in de vragenlijst aan bod komen, kunt u uw bijdrage in pdf als bijlage sturen naar AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. De ontvangen bijdragen kunnen op de website worden geplaatst, tenzij u uitdrukkelijk vraagt om dat niet te doen. Lees de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijdrage.

Omwille van de transparantie vragen wij organisaties om bepaalde gegevens openbaar te maken door zich in te schrijven in het Transparantieregister en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

 

Vragenlijst

Online-vragenlijst

 

Contactgegevens

Verantwoordelijke dienst:

Europese Commissie
Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling

E-mail: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Aantal reacties op deze raadpleging

3414

 

Bekijk de reacties

 

Resultaten van de raadpleging en follow-up

De resultaten van deze raadpleging worden samengevat en gepresenteerd tijdens de conferentie van de Europese Commissie "Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world" die gepland staat voor 29 november 2013.

De Commissie publiceert de resultaten van de raadpleging op deze website.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring