Lauksaimniecība un lauku attīstība

Apspriešana par lauksaimniecību ģimenes lokā, šādas saimniekošanas lielākajām problēmām un nākotnes prioritātēm

Apspriešana par lauksaimniecību ģimenes lokā, šādas saimniekošanas lielākajām problēmām un nākotnes prioritātēm

Apspriešanas
Apspriešana par lauksaimniecību ģimenes lokā, šādas saimniekošanas lielākajām problēmām un nākotnes prioritātēm

Nosaukums

Apspriešana par lauksaimniecību ģimenes lokā, šādas saimniekošanas lielākajām problēmām un nākotnes prioritātēm

 

Politikas joma

Lauksaimniecība

 

Mērķgrupas

Šajā apspriešanā var piedalīties visi Eiropas Savienības un citu reģionu iedzīvotāji, organizācijas un iestādes, kurus interesē ģimeņu lauksaimniecība.

 

Apspriešanas periods

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Apspriešanas mērķis

Šajā apspriešanā iecerēts vākt materiālus ES konferencei “Ģimeņu lauksaimniecība. Dialogs par ceļu uz ilgtspējīgāku un noturīgāku lauksaimniecību Eiropā un visā pasaulē”, kas notiks 2013. gada 29. novembrī.

Minētajā konferencē spriedīs par ģimeņu lauksaimniecības lomu, dažām būtiskākajām problēmām, kā arī nākotnes prioritātēm. Konferenci rīko saistībā ar to, ka ANO ir pasludinājusi 2014. gadu par Starptautisko ģimenes lauksaimniecības gadu.

 

Papildinformācija

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja savā 66. sanāksmē 2014. gadu pasludinājusi par Starptautisko ģimenes lauksaimniecības gadu.

Gada atzīmēšanu vadīs Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija, un mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību lauksaimniecībai ģimenes lokā, tās lomai bada un nabadzības mazināšanā, pārtikas ražošanā, dzīves apstākļu uzlabošanā, kā arī vides un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā.

 

Kā iesniegt komentārus

Anketa tīmeklī

Ja vēlaties piedalīties šajā apspriešanā, lūdzu, aizpildiet tīmeklī publicēto elektronisko anketu.

Kad būsit anketu aizpildījis, nospiediet uz pogas “Iesniegt”. Ja jūs uz šīs pogas nenospiedīsiet, anketa netiks iesniegta.

Šī tīmeklī sarīkotā apspriešana notiek anonīmi. Saņemtajām anketām ar jūsu atbildēm pēc nejaušības principa piešķirs numuru apstrādes vajadzībām, tādējādi izvairoties no jebkādu tādu tehnisku datu ievākšanas par dalībniekiem, kas varētu palīdzēt viņus identificēt. Par datu apstrādi atbildīgā persona apliecina, ka augstāk sniegtā informācija ir pareiza, un garantē, ka aptaujas rezultātus izmantos tikai apkopotā veidā un ka līdz ar to nebūs iespējams identificēt atbilžu sniedzējus.

E-pasts

Ja gribat iesniegt rakstisku atbildi, kurā ģimenes lauksaimniecība un mūsu anketā uzdotie jautājumi analizēti plašāk, aicinām to nosūtīt kā pielikumu PDF formātā uz šādu e-pasta adresi: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Šādas rakstiskas atbildes var tikt publicētas šajā tīmekļa vietnē, ja vien neesat īpaši norādījis, ka to nevēlaties. Ir svarīgi izlasīt šai apspriešanai pievienoto īpašo paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai uzzinātu, kā mēs rīkosimies ar jūsu personas datiem un jūsu iesniegto atbildi.

Pārredzamības interesēs organizācijas aicinām sniegt atklātībai visu būtisko informāciju par tām, reģistrējoties Interešu pārstāvju reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtās atbildes publicēs atsevišķi no tām, kuras iesniegušas reģistrētās organizācijas.

 

Skatīt aptauju

Tīmeklī publicētā anketa

 

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development

E-pasts: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Šajā apspriešanā saņemto atbilžu skaits

3414

 

Skatīt nosūtītos komentārus

 

Apspriešanas rezultāti un turpmākā rīcība

Šīs apspriešanas rezultātus apkopos un darīs zināmus atklātībai ES konferencē “Ģimeņu lauksaimniecība. Dialogs par ceļu uz ilgtspējīgāku un noturīgāku lauksaimniecību Eiropā un visā pasaulē”, kas notiks 2013. gada 29. novembrī.

Komisijas dienesti apspriešanas rezultātus publicēs arī šajā tīmekļa vietnē.

 

Personas datu aizsardzība

Īpašais paziņojums par personas datu aizsardzību