Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Konsultacijos dėl šeimos ūkininkavimo, svarbiausi uždaviniai ir ateities prioritetai

Konsultacijos dėl šeimos ūkininkavimo, svarbiausi uždaviniai ir ateities prioritetai

Konsultacijos
Konsultacijos dėl šeimos ūkininkavimo, svarbiausi uždaviniai ir ateities prioritetai

Pavadinimas

Konsultacijos dėl šeimos ūkininkavimo, svarbiausi uždaviniai ir ateities prioritetai

 

Politikos sritis

Žemės ūkis

 

Tikslinės grupės

Šiose konsultacijose kviečiami dalyvauti visi šeimos ūkininkavimu besidomintys piliečiai, organizacijos ir valdžios institucijos Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

 

Konsultacijų laikotarpis

2013-08-02–2013-10-11

 

Konsultacijų tikslas

Per šias konsultacijas siekiama gauti informacijos Europos konferencijai „Šeimos ūkininkavimas. Dialogas, siekiant tvaresnio ir stabilesnio ūkininkavimo Europoje ir pasaulyje“, kuri turi įvykti 2013 m. lapkričio 29 d.

Šioje konferencijoje bus nagrinėjamas šeimos ūkininkavimo vaidmuo, kai kurie iš svarbiausių uždavinių ir ateities prioritetai. Ji rengiama atsižvelgiant į tai, kad Jungtinės Tautos paskelbė 2014 m. Šeimos ūkininkavimo metais.

 

Pagrindiniai faktai

2014-ieji Šeimos ūkininkavimo metais paskelbti per Jungtinių Tautų 66-ąją Generalinės Asamblėjos sesiją.

Per juos Maisto ir žemės ūkio organizacija sieks didinti informuotumą apie šeimos ūkininkavimą, atkreipdama pasaulio dėmesį į jo vaidmenį mažinant badą ir skurdą, užtikrinant patikimą aprūpinimą maistu ir keliant pragyvenimo lygį, kartu saugant aplinką ir biologinę įvairovę.

 

Kaip pareikšti savo nuomonę

Internetinis klausimynas

Jei norite dalyvauti šiose konsultacijose, užpildykite internetinį klausimyną.

Kai tai padarysite, reikės paspausti mygtuką „Siųsti“. Jūsų įrašyta informacija bus išsiųsta tik tada, kai paspausite šį mygtuką.

Šios internetinės konsultacijos yra anoniminės. Kiekvienam atsakymui bus priskirtas atsitiktinis numeris, kad techniškai nebūtų galima nustatyti dalyvių tapatybės. Duomenų valdytojas patvirtina, kad ši informacija teisinga, ir užtikrina, kad rezultatai bus naudojami bendrai ir atsakymų kategorijoje nebus galima nustatyti respondento tapatybės.

E. paštas

Jei norite pateikti rašytinį darbą, kuriame nagrinėjama šeimos ūkininkavimo tema ir šiame klausimyne keliami klausimai, atsiųskite jį PDF formatu šiuo e. pašto adresu AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Visi gauti atsakymai gali būti paskelbti šioje svetainėje, jeigu respondentas nepareiškė priešingo pageidavimo. Svarbu susipažinti su šioms konsultacijoms galiojančiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir atsakymai.

Skaidrumo sumetimais organizacijos raginamos suteikti visuomenei svarbią informaciją apie save. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis Elgesio kodekso. Jeigu organizacija jame neužsiregistravusi, jos atsakymai bus paskelbti atskirai nuo užsiregistravusių organizacijų.

 

Klausimynas

Internetinis klausimynas

 

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba:

Europos Komisijos
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

E. paštas AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

  

Konsultacijų dalyvių skaičius

3414

 

Respondentų atsakymai

 

Konsultacijų rezultatai ir kiti žingsniai

Šių konsultacijų rezultatai bus apžvelgti ir pateikti Europos Komisijos konferencijoje „Šeimos ūkininkavimas. Dialogas, siekiant tvaresnio ir stabilesnio ūkininkavimo Europoje ir pasaulyje“, kuri turi įvykti 2013 m. lapkričio 29 d.

Komisijos tarnybos konsultacijų rezultatus paskelbs šioje svetainėje.

 

Asmens duomenų apsauga

Pareiškimas apie privatumo apsaugą