Maatalous ja maaseudun kehittäminen

Kuuleminen: Perheviljelmien merkitys ja niihin liittyvät haasteet ja kehittämiskohteet

Kuuleminen: Perheviljelmien merkitys ja niihin liittyvät haasteet ja kehittämiskohteet

Kuulemismenettely
Kuuleminen: Perheviljelmien merkitys ja niihin liittyvät haasteet ja kehittämiskohteet

Otsikko

Kuuleminen: Perheviljelmien merkitys ja niihin liittyvät haasteet ja kehittämiskohteet

 

Politiikan ala

Maatalous

 

Kohderyhmät

Kuulemiseen voivat osallistua kaikki perheviljelmiin liittyvistä asioista kiinnostuneet kansalaiset, organisaatiot ja julkiset viranomaiset EU:ssa ja sen ulkopuolella.

 

Kuulemisen kesto

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Kuulemisen tavoite

Kuulemisella kerätään aineistoa 29.11.2013 pidettävään EU-konferenssiin "Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world", jossa käsitellään perheviljelmien merkitystä maatalouden kestävyyden ja sopeutuvuuden kannalta Euroopassa ja muualla maailmassa.

Konferenssissa tarkastellaan perheviljelmien asemaa, haasteita ja tulevaisuudennäkymiä. Aihe on ajankohtainen, sillä Yhdistyneet kansakunnat on julistanut vuoden 2014 kansainväliseksi perheviljelmien teemavuodeksi.

 

Taustaa

YK:n 66. yleiskokous nimesi vuoden 2014 kansainväliseksi perheviljelmien teemavuodeksi.

Teemavuoden tavoitteena on nostaa perheviljelmien profiilia ja kiinnittää yleistä huomiota niiden merkitykseen nälän ja köyhyyden torjunnan, elintarviketurvan ja toimeentulon sekä ympäristön ja biodiversiteetin suojelun kannalta. Pääorganisaattorina toimii YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO).

 

Miten kuulemiseen voi osallistua?

Täytä kyselylomake verkossa

Voit osallistua kuulemiseen täyttämällä kyselylomakkeen.

Kun olet vastannut kysymyksiin, paina Lähetä-painiketta (Submit). Vastaukset lähtevät eteenpäin vasta sen jälkeen.

Kuulemiseen vastataan nimettömänä. Kullekin vastaukselle annetaan satunnainen käsittelynumero, eikä vastaajista kerätä teknisiä tunnistetietoja. Rekisterin pitäjä vahvistaa, että edellä oleva pitää paikkansa, ja huolehtii siitä, että tuloksia käsitellään kokonaisuutena, josta ei voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia missään vastauskategoriassa.

Vastaa sähköpostitse

Jos haluat laatia laajemman vastauksen, jossa käsitellään perheviljelmiin liittyviä asioita ja kyselylomakkeen teemoja perusteellisemmin, voit lähettää sen sähköpostitse pdf-tiedostona osoitteeseen AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Vastaus voidaan julkaista tällä sivustolla, ellei vastaaja erikseen kiellä julkaisemista. Lue liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä annetaan tietoja henkilötietojen suojaamisesta ja vastausten käsittelystä.

Avoimuuden varmistamiseksi organisaatioita pyydetään rekisteröitymään avoimuusrekisteriin, johon kirjataan tietyt tiedot organisaation toiminnasta julkisesti nähtäviksi. Rekisteröityessään organisaatio sitoutuu noudattamaan rekisterissä määriteltyä hyvää edunvalvontatapaa. Jos organisaatiota ei ole rekisteröity, sen vastaus julkaistaan rekisteröityjen organisaatioiden vastauksista erillään.

 

Kyselylomake

Siirry kyselylomakkeeseen

 

Yhteystiedot

Vastaava yksikkö (Euroopan komission maatalouspääosaston yksikkö A.3):

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Sähköposti: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Kuulemiseen annettujen vastausten lukumäärä

3414

 

Katso vastaukset

 

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet

Kooste kuulemisen tuloksista esitellään konferenssissa "Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world", jonka Euroopan komissio järjestää 29.11.2013.

Komissio julkaisee kuulemisen tulokset myös tällä verkkosivustolla.

 

Henkilötietojen suojaaminen

Tietosuojaperiaatteet