Põllumajandus ja maaelu areng

Konsultatsioon: põllumajandusliku pereettevõtluse roll, peamised tulevikuprobleemid ja -prioriteedid

Konsultatsioon: põllumajandusliku pereettevõtluse roll, peamised tulevikuprobleemid ja -prioriteedid

Konsultatsioonid
Konsultatsioon: põllumajandusliku pereettevõtluse roll, peamised tulevikuprobleemid ja -prioriteedid

Pealkiri

Konsultatsioon: põllumajandusliku pereettevõtluse roll, peamised tulevikuprobleemid ja -prioriteedid

 

Poliitikavaldkond

Põllumajandus

 

Sihtrühmad

Konsultatsioonis võivad osaleda kõik kodanikud, organisatsioonid ja riigiasutused Euroopa Liidus ja sellest väljaspool, kes on huvitatud põllumajandusliku pereettevõtlusega seotud teemadest.

 

Konsultatsiooni kestus

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Konsultatsiooni eesmärk

Käesoleva konsultatsiooni eesmärk on anda panus 29. novembril 2013 toimuvaks Euroopa konverentsiks „Põllumajanduslik pereettevõtlus: dialoog säästvama ja vastupanuvõimelisema põllumajanduse saavutamiseks Euroopas ja maailmas”.

Konverentsil käsitletakse põllumajanduslike pereettevõtete rolli, nende peamisi tulevikuprobleeme ja -prioriteete. Konverents korraldatakse seoses ÜRO otsusega kuulutada 2014. aasta rahvusvaheliseks põllumajandusliku pereettevõtluse aastaks.

 

Taust

ÜRO peaassamblee 66. istungjärgul kuulutati 2014. aasta rahvusvaheliseks põllumajandusliku pereettevõtluse aastaks.

Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni juhitava aasta eesmärk on rõhutada põllumajandusliku pereettevõtluse tähtsust, juhtides tähelepanu selle rollile nälja ja vaesuse leevendamisel, toiduga kindlustatuse tagamisel ning elatise parandamisel, kaitstes samas keskkonda ja bioloogilist mitmekesisust.

 

Kuidas esitada oma seisukohti?

Veebipõhine küsimustik

Konsultatsioonis osalemiseks palume Teil täita veebipõhise küsimustiku.

Kui olete küsimustiku internetis täitnud, palutakse Teil klõpsata nupul „Esita”. Vastuseid ei esitata enne, kui olete sellel nupul klõpsanud.

See veebipõhine konsultatsioon on anonüümne. Igale vastusele antakse juhuslik töötlemisnumber, et vältida osalejate tehnilise tuvastamise võimalust. Andmete töötleja kinnitab eespool esitatud teabe õigsust ja tagab tulemuste kasutamise kokkuvõtlikul kujul, mis ei võimalda individuaalsete vastajate tuvastamist vastusekategooria piires.

E-post

Kui soovite esitada põllumajanduslikku pereettevõtlust ning küsimustikus tõstatatud teemasid põhjalikumalt käsitleva kirjutise, saate selle saata manusena aadressil AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Saadud tagasiside avaldatakse käesoleval veebisaidil (välja arvatud juhul, kui on selgesõnaliselt väljendatud soovi seda mitte teha). Oluline on tutvuda kõnealuse konsultatsiooniga kaasnevate isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse.

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema vastused registreeritud organisatsioonidest eraldi.

 

Vaadake küsimustikku

Veebipõhine küsimustik

 

Kontaktandmed

Vastutav talitus:

Euroopa Komisjon
Põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat

E-post: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Konsultatsiooni käigus laekunud vastuste arv

3414

 

Vaadake laekunud vastuseid

 

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Käesoleva konsultatsiooni tulemustest tehakse kokkuvõte, mis esitatakse 29. novembril 2013 toimuval Euroopa konverentsil „Põllumajanduslik pereettevõtlus: dialoog säästvama ja vastupanuvõimelisema põllumajanduse saavutamiseks Euroopas ja maailmas”.

Komisjoni talitused avaldavad konsultatsiooni tulemused siinsel veebisaidil.

 

Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse põhimõtted