Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Διαβούλευση για τον ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, τις κύριες προκλήσεις και τις προτεραιότητες για το μέλλον

Διαβούλευση για τον ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, τις κύριες προκλήσεις και τις προτεραιότητες για το μέλλον

Διαβουλεύσεις
Διαβούλευση για τον ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, τις κύριες προκλήσεις και τις προτεραιότητες για το μέλλον

Τίτλος

Διαβούλευση για το ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, τις κύριες προκλήσεις και τις προτεραιότητες για το μέλλον

 

Τομέας πολιτικής

Γεωργία

 

Ομάδες στόχοι

Πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού, που ενδιαφέρονται για την οικογενειακή γεωργία καλούνται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση.

 

Περίοδος διαβούλευσης

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Στόχος της διαβούλευσης

Η διαβούλευση αυτή θα τροφοδοτήσει την ευρωπαϊκή διάσκεψη με θέμα "Οικογενειακή γεωργία: διάλογος για μια περισσότερο βιώσιμη και ανθεκτική γεωργία στην Ευρώπη και στον κόσμο" που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου 2013.

Η διάσκεψη αυτή θα εξετάσει το ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, ορισμένες από τις κύριες προκλήσεις της καθώς και τις προτεραιότητες για το μέλλον. Θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της ανακήρυξης από τα ΗΕ του 2014 ως Διεθνούς Έτους Οικογενειακής Γεωργίας.

 

Ιστορικό

Το 2014 ανακηρύχθηκε ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας κατά την 66η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το έτος αυτό έχει ως στόχο να αναβαθμίσει το προφίλ της οικογενειακής γεωργίας, προβάλλοντας παγκοσμίως τη συμβολή της στη μείωση της πείνας και της φτώχειας, στην επισιτιστική ασφάλεια, στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, αλλά παράλληλα και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

 

Πώς να συμμετάσχετε στη διαβούλευση

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

Για να λάβετε μέρος στη διαβούλευση, πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, πατήστε το κουμπί "Submit". Οι απαντήσεις σας δεν θα αποσταλούν αν δεν πατήσετε αυτό το κουμπί.

Η ηλεκτρονική αυτή διαβούλευση είναι ανώνυμη. Κάθε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο θα λάβει τυχαίο αριθμό επεξεργασίας για να αποφευχθεί η συλλογή τεχνικών πληροφοριών σχετικών με την ταυτότητα των συμμετεχόντων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων βεβαιώνει ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι σωστές και εγγυάται ότι τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν συγκεντρωτικά, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ατόμων εντός κάθε κατηγορίας απαντήσεων.

Ηλεκτρονικό μήνυμα

Αν επιθυμείτε να αναλύσετε λεπτομερέστερα τις απόψεις σας σχετικά με την οικογενειακή γεωργία και τα θέματα του ερωτηματολογίου, μπορείτε να μας τις στείλετε συννημένα σε μορφή pdf στη διεύθυνση AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Οι παρατηρήσεις που θα λάβουμε θα δημοσιευτούν σ΄αυτόν τον ιστότοπο, εκτός αν ζητηθεί ρητά να μην δημοσιευτούν. Διαβάστε προσεκτικά τη δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση για να δείτε ποια διαδικασία εφαρμόζουμε για τα προσωπικά σας δεδομένα και τις απαντήσεις σας.

Για λόγους διαφάνειας, οι οργανώσεις καλούνται να δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες που τις αφορούν μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του Κώδικα δεοντολογίας του εν λόγω μητρώου. Αν η οργάνωση δεν είναι καταχωρισμένη, οι απαντήσεις της στη διαβούλευση θα δημοσιευθούν χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανώσεων.

 

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρμόδια υπηρεσία:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Directorate-General for Agriculture and Rural Development

Ηλεκτρονική διεύθυνση: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Αριθμός απαντήσεων που ελήφθησαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης


3414

 

Δείτε τις απαντήσεις

 

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα παρουσιαστούν συνοπτικά στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Οικογενειακή γεωργία: διάλογος για μια περισσότερο βιώσιμη και ανθεκτική γεωργία στην Ευρώπη και στον κόσμο" που έχει προγραμματιστεί για τις 29 Νοεμβρίου 2013.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σ΄αυτόν τον ιστότοπο.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Δήλωση περί απορρήτου