Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Høring om familielandbrugets rolle, store udfordringer og prioriteter for fremtiden

Høring om familielandbrugets rolle, store udfordringer og prioriteter for fremtiden

Høringer
Høring om familielandbrugets rolle, store udfordringer og prioriteter for fremtiden

Titel

Høring om familielandbrugets rolle, store udfordringer og prioriteter for fremtiden

 

Politikområde

Landbrug

 

Målgrupper

Alle borgere, organisationer og offentlige myndigheder i og uden for EU, som har interesse i emnet familielandbrug, opfordres til at deltage i høringen.

 

Høringsperiode

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Formål med høringen

Høringen skal indsamle bidrag til den europæiske konference "Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world", som afholdes den 29. november 2013.

Konferencen ser på familielandbrugets rolle samt nogle af dets største udfordringer og prioriteter for fremtiden. Konferencen afholdes, fordi FN har erklæret 2014 for det internationale år for familielandbrug.

 

Baggrund

2014 blev udpeget til det internationale år for familielandbrug ved FN's Generalforsamlings 66. samling.

Året ledes af Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationen og har til formål at profilere familielandbrug ved at gøre verden opmærksom på dets rolle i forbindelse med afhjælpning af sult og fattigdom, sikring af fødevaresikkerhed og forbedring af levevilkårene, mens det på samme tid beskytter miljøet og biodiversiteten.

 

Sådan afgiver du dit bidrag

Onlinespørgeskema

Hvis du gerne vil deltage i høringen, bedes du udfylde spørgeskemaet på nettet.

Når du har udfyldt spørgeskemaet online, klikker du på "Send". Først da indsendes din besvarelse af spørgeskemaet.

Onlinehøringen er anonym. Dit svar får et tilfældigt løbenummer som eneste tekniske identifikation. Den registeransvarlige kontrollerer, at oplysningerne er korrekte, og at resultaterne kun behandles i sammenfattet form, så man ikke kan identificere de enkelte besvarelser i en svarkategori.

E-mail

Hvis du har uddybende bemærkninger til emnet familielandbrug og spørgsmålene i spørgeskemaet, kan du sende dem som bilag i pdf-format til AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Sådanne bidrag kan blive offentliggjort på websitet, medmindre du specifikt beder os om ikke at gøre det. Det er vigtigt at læse erklæringen om databeskyttelse, som er vedhæftet høringen, hvis du vil vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger og dit bidrag.

For at sikre åbenhed opfordres organisationerne til at give offentligheden den relevante information om sig selv ved at registrere sig i åbenhedsregisteret og skrive under på dets adfærdskodeks. Bidrag fra organisationer, der ikke er registreret, offentliggøres særskilt fra bidragene fra registrerede organisationer.

 

Gå til spørgeskema

Onlinespørgeskema

 

Kontaktoplysninger

Ansvarlig afdeling:

Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

E-mail: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Antal høringssvar

3414

 

Se bidragene

 

Resultater af høringen og næste skridt

Resultaterne af høringen vil blive opsummeret og fremlagt på Europa-Kommissionens konference "Family farming: A dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe and the world", som afholdes den 29. november 2013.

Kommissionen offentliggør resultaterne af høringen på sit website.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Erklæring om databeskyttelse