Zemědělství a rozvoj venkova

Konzultace ohledně rodinných farem a jejich hlavních problémů a priorit do budoucna

Konzultace ohledně rodinných farem a jejich hlavních problémů a priorit do budoucna

Konzultace
Konzultace ohledně rodinných farem a jejich hlavních problémů a priorit do budoucna

Název

Konzultace ohledně rodinných farem, hlavních problémů a priorit do budoucna

 

Oblast politiky

Zemědělství

 

Cílové skupiny

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané, organizace a orgány veřejné správy v Evropské unii a jinde se zájmem o téma rodinných farem.

 

Doba trvání konzultace

02/08/2013 - 11/10/2013

 

Cíl konzultace

Cílem konzultace je získat příspěvky na evropskou konferenci „Rodinné farmy: Dialog na téma udržitelnější a odolnější zemědělství v Evropě a ve světě“, která se bude konat 29. listopadu 2013.

Na konferenci se bude diskutovat o úloze rodinných farem, jejich hlavních problémech a prioritách do budoucna. Diskuse je zároveň příspěvkem k Mezinárodnímu roku rodinných farem, za který OSN vyhlásila rok 2014.

 

Souvislosti

Na 66. Valném shromáždění OSN byl rok 2014 vyhlášen Mezinárodním rokem rodinných farem.

Pod vedením Organizace OSN pro výživu a zemědělství má za cíl obrátit světovou pozornost k úloze rodinných farem při odstraňování hladomoru a chuboby, zajištění spolehlivosti dodávky potravin a zlepšení životních podmínek v souladu s požadavky ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti.

 

Jak zaslat příspěvek

Internetový dotazník

Pokud se chcete konzultace zúčastnit, vyplňte prosím internetový dotazník.

Po vyplnění dotazníku se zobrazí možnost „Odeslat“. Dokud na toto tlačítko nekliknete, dotazník není odeslán.

Tato internetová konzultace je anonymní. Každé odpovědi je přiděleno náhodně zvolené číslo. Neshromažďují se tedy žádné technické údaje, které by identifikovaly respondenty. Správce údajů zaručuje, že výše uvedené informace odpovídají skutečnosti a že výsledky ankety budou využity v souhrnné formě neumožňující identifikaci osob, které se ankety zúčastnily jako respondenti.

E-mail

Vítány jsou také obsáhlejší písemné příspěvky na téma rodinných farem a otázek vznesených v tomto dotazníku, které můžete zaslat jako přílohu ve formátu PDF na adresu AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu. Jakýkoli příspěvek může být zveřejněn na těchto internetových stránkách, pokud autor výslovně neuvede, že se zveřejněním nesouhlasí. Zajímá-li Vás, jakým způsobem se bude zacházet s Vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně osobních údajů platné pro tuto konzultaci.

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak o sobě veřejnosti údaje a aby se zavázaly k dodržování příslušného kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

 

Zobrazit dotazník

Internetový dotazník

 

Kontaktní údaje

Odpovědný útvar:

Evropská komise
Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoje venkova

E-mail: AGRI-conf-iyff2013@ec.europa.eu

 

Počet odpovědí na tuto konzultaci

3414

 

Zobrazit příspěvky

 

Výsledky konzultace a další postup

Výsledky konzultace budou shrnuty a prezentovány na konferenci Evropské komise „Rodinné farmy: Dialog na téma udržitelnější a odolnější zemědělství v Evropě a ve světě“, která se bude konat 29. listopadu 2013.

Výsledky této konzultace Komise zveřejní na této internetové stránce.

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů