Agricultură şi dezvoltare rurală

Consultare privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC)

Consultare privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC)

Consultări
Consultare privind modernizarea și simplificarea politicii agricole comune (PAC)

Politica agricolă comună a UE (PAC) a fost elaborată la începutul anilor '60, transpunând obiectivele definite de Tratatul de la Roma (1957) și preluate apoi în Tratatul privind Uniunea Europeană. La fel ca toate celelalte politici sau programe, PAC face în același timp obiectul altor dispoziții din Tratat, astfel asigurându-se coerența cu obiectivele generale ale Uniunii.

Articolul 39 din Tratat (ex-articolul 6 TCE) arată că obiectivele politicii agricole comune sunt:

(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă;

(b) asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură;

(c) stabilizarea piețelor;

(d) garantarea siguranței aprovizionării;

(e) asigurarea unor prețuri rezonabile pentru produsele livrate consumatorilor.

 

PAC a fost reformată de mai multe ori. Ultima reformă a fost aprobată în 2013 și aplicată în 2015. Însă de atunci, contextul s-a schimbat semnificativ. Mai precis:

  • Prețurile la produsele agricole au scăzut mult, în timp ce incertitudinea de pe piață a crescut (în principal din cauza unor factori macroeconomici și a unor tensiuni geopolitice), motiv pentru care o planificare clară și pe termen lung a sectorului este mai greu de realizat.
  • În cadrul negocierilor comerciale, se pune mai vizibil accentul pe acorduri bilaterale, mai degrabă decât pe cele multilaterale. Prin urmare, interesele ofensive și defensive trebuie cântărite atent, iar sectoarelor sensibile trebuie să li se acorde atenția cuvenită.
  • UE și-a asumat noi angajamente internaționale. Pentru agricultură, sunt relevante în special cele privind schimbările climatice (semnate la cea de a 21-a Conferință a părților, COP21) și cele privind dezvoltarea durabilă (luate prin adoptarea obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă). Nu în ultimul rând, se înregistrează fenomene geopolitice ample, precum migrația pe scară largă.

 

Toate aceste aspecte alimentează o dezbatere publică amplă – se analizează dacă reforma din 2013 a mers îndeajuns de departe pentru a putea răspunde provocărilor legate de echilibrarea sprijinului, de viitorul economic al agriculturii și al zonelor rurale, de grija pentru mediu (ex. ecologizare), de combaterea schimbărilor climatice și de asigurarea unei producții sustenabile de alimente sigure. În plus, PAC ar trebui să integreze și mai bine evoluțiile pozitive din domenii precum sănătatea, comerțul, bioeconomia, economia circulară și economia digitală.

 

Iată de ce, ca parte din programul său de lucru pentru 2017, Comisia va organiza consultări pe scară largă și va reflecta asupra posibilităților de a simplifica și moderniza PAC și de a-i maximiza contribuția la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) și a celor stabilite prin cele zece priorități ale Comisiei. În acest sens, se va axa pe anumite priorități de politică pentru viitor și va ține cont de opinia platformei REFIT, fără ca acest lucru să afecteze în vreun fel cadrul financiar multianual. Punctul de plecare va fi o evaluare bine fundamentată a rezultatelor politicii actuale.

 

Deșii viitorul PAC este deja dezbătut în mai multe foruri, procesul va include o consultare amplă și un studiu de impact. Vom analiza rezultatele de până acum, vom aplica lecțiile învățate în timpul implementării celei mai recente reforme, vom purta un dialog structurat, vom puncta din nou care sunt dificultățile actuale și vom încerca să anticipăm nevoile de modernizare și simplificare a PAC.

 

Chestionarul de față face parte din acest proces amplu de consultare, iar rezultatele sale vor fi integrate în studiul de impact. Ele vor fi publicate pe acest site și comunicate în cadrul unei conferințe publice care va avea loc în iulie 2017.

 

Consultarea nu prefigurează în niciun fel alocarea financiară pentru PAC în următorul cadru financiar multianual.

 

 

Consultarea publică s-a încheiat la 2 mai 2017.Sinteza rezultatelor preliminare ale consultăriiEvaluarea inițială a impactului

 

Întrebări și răspunsuri

 

 

Date de contact

Serviciul responsabil: Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală

Adresa de corespondență:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.C1 Policy perspectives
Rue de la Loi 130
1049 Bruxelles
Belgia

 

Protecția datelor cu caracter personal

Consultați Avizul juridic privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Declarație de confidențialitate

Vă rugăm să citiți Declarația specifică de confidențialitate pentru a afla cum prelucrăm datele cu caracter personal și contribuția fiecărui respondent.