Poljoprivreda i ruralni razvoj

Savjetovanje o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Savjetovanje o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Savjetovanja
Savjetovanje o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Zajednička poljoprivredna politika EU-a (ZPP) razvijena je početkom šezdesetih godina kako bi se u politički kontekst prenijeli ciljevi definirani u Ugovoru iz Rima (1957.), koji su poslije preuzeti u Ugovoru o Europskoj uniji. Kao sve druge politike i programi EU-a, ZPP podliježe i drugim odredbama Ugovora radi osiguranja usklađenosti s općim ciljevima Unije.

U članku 39. Ugovora (bivši članak 33 Ugovora o Europskoj zajednici) navodi se da su ciljevi zajedničke poljoprivredne politike sljedeći:

(a) povećati poljoprivrednu produktivnost promicanjem tehničkog napretka i osiguranjem racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje te optimalnog korištenja čimbenika proizvodnje, osobito radne snage;

(b) na taj način osigurati primjeren životni standard poljoprivrednog stanovništva, osobito povećanjem osobne zarade osoba koje se bave poljoprivredom;

(c) stabilizirati tržišta;

(d) osigurati dostupnost opskrbe;

(e) pobrinuti se da roba dođe do potrošača po razumnim cijenama.

 

ZPP je prošao nekoliko valova reformi, a posljednja je potvrđena 2013. i provedena 2015. Otada se kontekst u kojem je osmišljena ta reforma znatno promijenio. Konkretno:

  • Cijene poljoprivrednih proizvoda znatno su pale, a povećala se nesigurnost tržišta, među ostalim zbog makroekonomskih čimbenika i geopolitičkih napetosti, što je omelo mogućnost jasnog dugoročnog planiranja u tom sektoru.
  • U trgovinskim je pregovorima očit prijelaz s multilateralnih na bilateralne sporazume, što zahtijeva pažljivo održavanje ravnoteže između ofenzivnih i defenzivnih interesa, pri čemu se posebna pozornost posvećuje određenim osjetljivim sektorima.
  • EU je preuzeo nove međunarodne obveze, osobito one povezane s klimatskim promjenama (u okviru 21. Konferencije stranaka COP 21) i širim aspektima održivog razvoja (u okviru UN-ovih ciljeva održivog razvoja), a izložen je i drugim geopolitičkim događajima, kao što je proces migracija golemih razmjera.

 

Sve navedeno potaknulo je žestoku javnu raspravu o tome je li reforma iz 2013. bila dovoljno opsežna da bi omogućila suočavanje sa širim izazovima povezanima s ravnotežom potpore, gospodarskim izgledima za poljoprivredu i ruralna područja, brigom za okoliš (npr. ekologizacija), aktivnostima u pogledu klimatskih promjena te održivom i sigurnom proizvodnjom hrane. Dodatno se trebaju razmotriti nove mogućnosti u područjima zdravstva, trgovine, biogospodarstva, kružnog gospodarstva i digitalnog gospodarstva.

 

Komisija će u tom kontekstu, u okviru svojeg programa rada za 2017., nastaviti raditi na tim pitanjima te provesti opsežna savjetovanja o pojednostavnjenju i modernizaciji ZPP-a kako bi on najvećoj mogućoj mjeri pridonio ostvarivanju deset prioriteta Komisije i ciljeva održivog razvoja. Naglasak će se staviti na posebne prioritete te politike u budućnosti, uzimajući u obzir mišljenje platforme REFIT te ne dovodeći u pitanje sljedeći višegodišnji financijski okvir. Polazišna točka bit će utemeljena ocjena rezultata tekuće politike.

 

O budućnosti ZPP-a već se raspravlja na raznim instancama, a cijeli će postupak uključivati opsežno savjetovanje s javnošću i procjenu učinka. Cilj je sažeti raspoložive dokaze o dosadašnjim rezultatima ZPP-a, izvući pouke iz provedbe posljednje reforme, imati strukturirani dijalog, potvrditi koje su aktualne teškoće i predvidjeti potrebe za modernizacijom i pojednostavnjenjem ZPP-a.

 

Ovaj je upitnik dio tog postupka opsežnih savjetovanja s javnošću i uzet će se u obzir pri procjeni učinka. Rezultati upitnika bit će objavljeni na ovoj stranici i priopćeni na javnoj konferenciji u srpnju 2017.

 

Ovim se savjetovanjem s javnošću ni na koji način ne prejudicira dodjela financijskih sredstava ZPP-u u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

 

 

Ovo savjetovanje s javnošću završeno je 2. svibnja 2017.Preliminarni činjenični rezultati savjetovanjaPočetna procjena učinka

 

Pitanja i odgovori

 

 

Podaci za kontakt

Nadležna služba: Glavna uprava za poljoprivredu i ruralni razvoj

Poštanska adresa:

European Commission
Directorate-General for Agriculture and Rural Development
Unit AGRI.C1 Policy perspectives
Rue de la Loi 130
1049 Bruxelles
Belgija

 

Zaštita osobnih podataka

Pročitajte pravnu obavijest o zaštiti osobnih podataka

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Za informacije o postupanju s osobnim podacima i doprinosima pročitajte posebnu izjavu o zaštiti osobnih podataka.