Poljoprivreda i ruralni razvoj

Savjetovanje o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Savjetovanje o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Savjetovanja
Savjetovanje o modernizaciji i pojednostavnjenju zajedničke poljoprivredne politike (ZPP)

Zajednička poljoprivredna politika EU-a (ZPP) razvijena je početkom šezdesetih godina kako bi se u politički kontekst prenijeli ciljevi definirani u Ugovoru iz Rima (1957.), koji su poslije preuzeti u Ugovoru o Europskoj uniji. Kao sve ostale politike i programi EU-a, ZPP podliježe i drugim odredbama Ugovora kako bi se osigurala usklađenost s općim ciljevima Unije.

U članku 39. Ugovora (bivši članak 33. Ugovora o Europskoj zajednici) navodi se da su ciljevi zajedničke poljoprivredne politike sljedeći:

(a) povećati poljoprivrednu produktivnost promicanjem tehničkog napretka i osiguranjem racionalnog razvoja poljoprivredne proizvodnje te optimalnog korištenja čimbenika proizvodnje, osobito radne snage

(b) na taj način osigurati primjeren životni standard poljoprivrednog stanovništva, osobito povećanjem osobne zarade osoba koje se bave poljoprivredom

(c) stabilizirati tržišta

(d) osigurati dostupnost opskrbe

(e) pobrinuti se da roba dođe do potrošača po razumnim cijenama.
 

ZPP je prošao nekoliko valova reformi, a posljednja je potvrđena 2013. i provedena 2015. Otada se kontekst u kojem je osmišljena ta reforma znatno promijenio. Konkretno:

  • Cijene poljoprivrednih proizvoda znatno su pale, a povećala se nesigurnost tržišta, među ostalim zbog makroekonomskih čimbenika i geopolitičkih napetosti, što je omelo mogućnost jasnog dugoročnog planiranja u tom sektoru.
  • U trgovinskim je pregovorima očit prijelaz s multilateralnih na bilateralne sporazume, što zahtijeva pažljivo održavanje ravnoteže između ofenzivnih i defenzivnih interesa, pri čemu se posebna pozornost posvećuje određenim osjetljivim sektorima.
  • EU je preuzeo nove međunarodne obveze, osobito one povezane s klimatskim promjenama (u okviru 21. Konferencije stranaka COP 21) i širim aspektima održivog razvoja (u okviru UN-ovih ciljeva održivog razvoja), a izložen je i drugim geopolitičkim događajima, kao što je proces migracija golemih razmjera.
     

Sve navedeno potaknulo je žestoku javnu raspravu o tome je li reforma iz 2013. bila dovoljno opsežna da bi omogućila suočavanje sa širim izazovima povezanima s ravnotežom potpore, gospodarskim izgledima za poljoprivredu i ruralna područja, brigom za okoliš (npr. ekologizacija), aktivnostima u pogledu klimatskih promjena te održivom i sigurnom proizvodnjom hrane. Dodatno se trebaju razmotriti nove mogućnosti u područjima zdravstva, trgovine, biogospodarstva, kružnog gospodarstva i digitalnog gospodarstva.
 

Komisija će u tom kontekstu, u okviru svojeg programa rada za 2017., nastaviti raditi na tim pitanjima te provesti opsežna savjetovanja o pojednostavnjenju i modernizaciji ZPP-a kako bi on u najvećoj mogućoj mjeri pridonio ostvarivanju deset prioriteta Komisije i ciljeva održivog razvoja. Naglasak će se staviti na posebne prioritete te politike u budućnosti, uzimajući u obzir mišljenje platforme REFIT te ne dovodeći u pitanje sljedeći višegodišnji financijski okvir. Polazišna točka bit će utemeljena ocjena rezultata tekuće politike.
 

O budućnosti ZPP-a već se raspravlja na raznim instancama, a cijeli će postupak uključivati opsežno savjetovanje s javnošću i procjenu učinka. Cilj je sažeti raspoložive dokaze o dosadašnjim rezultatima ZPP-a, izvući pouke iz provedbe posljednje reforme, imati strukturirani dijalog, potvrditi koje su aktualne teškoće i predvidjeti potrebe za modernizacijom i pojednostavnjenjem ZPP-a.
 

Ovaj je upitnik dio tog postupka opsežnih savjetovanja s javnošću i uzet će se u obzir pri procjeni učinka. Rezultati upitnika objavljeni su na ovoj stranici i priopćeni na javnoj konferenciji u srpnju 2017.
 

Konferencija „ZPP – iznesite svoje mišljenjeˮ

 

Rezultati savjetovanja

Svi odgovori
 

 

Povratne informacijepočetnim procjenama učinka:

 

Ovim se savjetovanjem s javnošću ni na koji način ne prejudicira dodjela financijskih sredstava ZPP-u u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru.

Ovo savjetovanje s javnošću završeno je 2. svibnja 2017.