Jordbruk och landsbygdsutveckling

Speeches by Commissioner Phil Hogan

Speeches by Commissioner Phil Hogan

Commissioner Hogan's speeches
Speeches by Commissioner Phil Hogan