Agrikoltura u Żvilupp Rurali

Fil-qosor - Sommarju għaċ-ċittadini dwar inizjattivi politiċi ewlenin tal-Kummissjoni

Fil-qosor - Sommarju għaċ-ċittadini dwar inizjattivi politiċi ewlenin tal-Kummissjoni

Sommarju għaċ-ċittadini
Fil-qosor - Sommarju għaċ-ċittadini dwar inizjattivi politiċi ewlenin tal-Kummissjoni

Ta' sikwit, id-dokumenti politiċi tal-Kummissjoni Ewropea huma pjuttost tekniċi, miżgħuda bi kliem li ma nitħadtux ta' kuljum bihom. Huwa essenzjali li l-inizjattivi politiċi tal-Kummissjoni jinftiehmu minn persuni mhux speċjalisti.

Għaldaqstant, kull dokumenti politiku ewlieni qed jasal flimkien ma' sommarju li jispjega l-kwistjonijiet b'mod dirett u bi kliem li jinftiehem minn kulħadd. Hawnhekk tista' ssib l-aktar sommarji reċenti fil-qasam tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali.