Jordbruk och landsbygdsutveckling

EU:s gemensamma jordbrukspolitik – översikt

EU:s gemensamma jordbrukspolitik – översikt

EU:s jordbrukspolitik
EU:s gemensamma jordbrukspolitik – översikt

Bönderna i EU förser över 500 miljoner människor med hållbart producerad mat till rimliga priser. EU:s jordbrukspolitik ser till att bönderna har en skälig levnadsstandard och fastställer krav på djurskydd, miljöskydd och livsmedelssäkerhet. Jordbrukspolitiken stöder också en hållbar landsbygdsutveckling.

De 22 miljoner bönderna och lantarbetarna utgör kärnan i jordbrukets livsmedelsindustri – en av EU:s största ekonomiska sektorer. Omkring 44 miljoner jobb inom livsmedelsförädling, matbutiker och restaurangbranschen är beroende av jordbruket. EU är också nettoexportör av livsmedel och drycker och exporterar varor för över 130 miljarder euro varje år. Se EU:s handelsstatistik för jordbruksprodukter

Genom marknadsåtgärder och inkomststöd till bönderna garanterar jordbrukspolitiken också en hållbar landsbygdsutveckling i enlighet med varje EU-lands specifika behov.

 

Jordbruket bidrar till hållbar ekonomisk utveckling

EU vill se till att jordbruket är hållbart och konkurrenskraftigt. Därför används EU-pengar till

  • inkomststöd till bönderna, baserat på marknadsanpassning (för att producera det som konsumenterna efterfrågar) och med krav på miljöhänsyn, djurskydd och livsmedelssäkerhet

Stödet betalas ut genom Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Jordbrukspolitiken har en årlig budget på cirka 59 miljarder euro.