Kmetijstvo in razvoj podeželja

Na kratko o SKP

Na kratko o SKP

SKP
Na kratko o SKP

Kmetje zagotavljajo stabilno oskrbo z varno in cenovno dostopno hrano iz trajnostne pridelave za več kot 500 milijonov Evropejcev. Kmetijska politika Evropske unije zagotavlja dostojen življenjski standard za kmete ter določa zahteve za zdravje in dobrobit živali, varstvo okolja in varnost hrane. Skupno kmetijsko politiko EU (SKP) dopolnjuje trajnostni razvoj podeželja.

22 milijonov kmetov in kmetijskih delavcev je v središču agro-živilskega sektorja – enega največjih gospodarskih sektorjev Evropske unije. Približno 44 milijonov delovnih mest v predelavi in prodaji hrane ter prehranskih storitvah je odvisno od kmetijstva. Evropska unija je tudi neto izvoznik hrane in pijače in na leto izvozi za več kot 130 milijard evrov izdelkov. Več podatkov o trgovini z agroživilskimi proizvodi EU.

Skupna kmetijska politika pomaga kmetom z dohodkovno podporo in tržnimi ukrepi ter tudi zagotavlja trajnostni razvoj podeželja, pri čemer upošteva posebne potrebe v posameznih državah EU.

 

Kmetijstvo je ključni sektor trajnostnega gospodarskega razvoja

EU želi zagotoviti trajnostno in konkurenčno kmetijstvo. Da bi dosegla ta cilj, namenja sredstva za:

  • dohodkovno podporo kmetom, in sicer na podlagi tržne usmerjenosti (tj. proizvodnja, ki izpolnjuje potrebe potrošnikov) in v povezavi z okoljsko trajnostjo, zdravjem in dobrobitjo živali ter varno hrano

Z letnim proračunom v višini približno 59 milijard evrov se ti ukrepi financirajo prek Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).