Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

SPP v skratke

SPP v skratke

SPP
SPP v skratke

Poľnohospodári poskytujú stabilné a cenovo dostupné dodávky potravín vyrábané udržateľným spôsobom pre viac ako 500 miliónov Európanov. Poľnohospodárska politika Európskej únie zabezpečuje poľnohospodárom dôstojnú životnú úroveň a zároveň stanovuje požiadavky pre zdravie zvierat a ich dobré životné podmienky, ochranu životného prostredia a bezpečnosť potravín. Udržateľný rozvoj vidieka dopĺňa mozaiku spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ.

Jadrom agropotravinárskeho sektora, jedného z najväčších ekonomických sektorov v Európskej únii (EÚ), je 22 miliónov poľnohospodárov a poľnohospodárskych pracovníkov. Od poľnohospodárstva závisí okolo 44 miliónov pracovných miest v sektore spracovania potravín, potravinového maloobchodu a stravovacích služieb. EÚ je okrem toho čistým vývozcom potravín a nápojov, pričom vyváža tovar v hodnote viac ako 130 miliárd EUR ročne. Ďalšie informácie o agropotravinárskom obchode EÚ.

Spoločná poľnohospodárska politika pomáha poľnohospodárom podporou príjmu a trhovými opatreniami, ktoré zabezpečujú udržateľný rozvoj vidieka s ohľadom na osobitné potreby každej krajiny EÚ.

 

Poľnohospodárstvo je kľúčovým sektorom pre trvalo udržateľný ekonomický rozvoj.

EÚ sa snaží zabezpečiť, aby bolo poľnohospodárstvo udržateľné a konkurencieschopné. Preto sa prostriedky EÚ využívajú na:

  • podporu príjmu poľnohospodárov na základe trhovej orientácie (produkcia, ktorá uspokojí dopyt spotrebiteľov) a s ohľadom na udržateľnosť životného prostredia, zdravie a dobré životné podmienky zvierat a bezpečnosť potravín,

Tieto opatrenia sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EAGF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorých ročný rozpočet predstavuje zhruba 59 miliárd EUR.