Poljoprivreda i ruralni razvoj

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) – ukratko

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) – ukratko

ZPP
Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) – ukratko

Poljoprivrednici osiguravaju stabilnu opskrbu hranom proizvedenom na održiv način po pristupačnim cijenama za više od 500 milijuna Europljana. Poljoprivrednom politikom Europske unije jamči se pristojan životni standard poljoprivrednicima, a istovremeno se utvrđuju zahtjevi u pogledu zdravlja i dobrobiti životinja, zaštite okoliša i sigurnosti hrane. Održiv ruralni razvoj nadopunjuje sliku o zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU-a (ZPP).

22 milijuna poljoprivrednika i poljoprivrednih radnika u srcu je poljoprivredno-prehrambenog sektora, jednog od najvećih gospodarskih sektora u Europskoj uniji (EU). O poljoprivredi ovisi oko 44 milijuna radnih mjesta u preradi i maloprodaji hrane te prehrambenim uslugama. EU je i neto izvoznik hrane i pića te izvozi robe u vrijednosti većoj od 130 milijardi EUR godišnje. Više podataka o EU-ovoj trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.

Pomaganjem poljoprivrednicima izravnim potporama dohotku i tržišnim mjerama, zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) štiti se i održivi ruralni razvoj u skladu s posebnim potrebama svake države članice EU-a.

 

Poljoprivreda je ključni sektor za održiv gospodarski razvoj

EU se želi pobrinuti da poljoprivreda i ostane održiva i konkurentna. Da bi se taj cilj ostvario, novcem EU-a osiguravaju se:

  • izravna potpora dohotku za poljoprivrednike, na temelju tržišne orijentacije (tj. proizvodnje koja zadovoljava potražnju potrošača) i vodeći računa o ekološkoj održivosti, zdravlju i dobrobiti životinja te sigurnosti hrane

Te se mjere financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EAGF) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a dodijeljen im je godišnji proračun od otprilike 59 milijardi EUR.