Maatalous ja maaseudun kehittäminen

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka lyhyesti

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka lyhyesti

Yhteinen maatalouspolitiikka
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka lyhyesti

EU:n viljelijät takaavat kestävästi tuotettujen ja kohtuuhintaisten elintarvikkeiden saatavuuden yli 500 miljoonalle eurooppalaiselle. EU:n maatalouspolitiikka turvaa viljelijöille tyydyttävän elintason. Siinä vahvistetaan myös eläinten terveyttä ja hyvinvointia, ympäristönsuojelua ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat vaatimukset. Lisäksi yhteisellä maatalouspolitiikalla edistetään maaseudun kestävää kehitystä.

Euroopan unionin maatalouselintarvikealalla työskentelee 22 miljoonaa viljelijää ja maataloustyöntekijää. Ala on yksi EU:n suurimmista talouden aloista. Lisäksi noin 44 miljoonaa elintarvikkeiden jalostuksen, vähittäiskaupan ja ravitsemispalvelujen työpaikkaa on kytköksissä maatalouteen. EU:sta on myös tullut elintarvikkeiden ja juomien nettoviejä. Viennin arvo on yli 130 miljardia euroa vuodessa. Lisätietoa EU:n maatalouselintarvikkeiden kaupasta

Yhteinen maatalouspolitiikka auttaa viljelijöitä tulotuella ja markkinatoimenpiteillä. Se varmistaa myös maaseudun kestävän kehittämisen kunkin EU-maan erityistarpeiden mukaisesti.

 

Maatalous edistää kestävää taloudellista kehitystä

EU haluaa varmistaa, että maatalous pysyy kestävällä pohjalla ja säilyttää kilpailukykynsä. Tavoitteen saavuttamiseksi EU:n rahoitusta käytetään

  • viljelijöiden tulotukeen, joka perustuu markkinasuuntautuneisuuteen (kuluttajien tarpeita vastaava maataloustuotanto) ja liittyy kiinteästi maataloustuotannon kestävyyteen ympäristön kannalta, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin ja elintarviketurvallisuuteen

Yhteisen maatalouspolitiikan vuosibudjetti on noin 59 miljardia euroa. Sen tukitoimenpiteitä rahoitetaan Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) kautta.