Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Den fælles landbrugspolitik – kort fortalt

Den fælles landbrugspolitik – kort fortalt

Den fælles landbrugspolitik
Den fælles landbrugspolitik – kort fortalt

Landbruget sørger for en stabil fødevareproduktion, der bliver fremstillet bæredygtigt og til fornuftige priser til over 500 millioner europæere. EU's landbrugspolitik sikrer landmændene en rimelig levestandard og stiller samtidig krav om dyresundhed og -velfærd, miljøbeskyttelse og fødevaresikkerhed. En bæredygtig udvikling af landdistrikterne er kronen på værket i EU's fælles landbrugspolitik.

22 mio. landmænd og landarbejdere er omdrejningspunktet for en af de største økonomiske sektorer i EU – landbrugsfødevaresektoren. Ca. 44 mio. job inden for fødevareindustrien, fødevaredetailhandlen og fødevareservicesektoren afhænger af landbruget. Desuden er EU nettoeksportør af mad og drikkevarer og eksporterede varer for over 130 milliarder euro sidste år. Se flere data om EU's handel med landbrugsfødevarer.

Den fælles landbrugspolitik hjælper landmændene med indkomststøtte og markedstiltag og sikrer samtidig en bæredygtig udvikling af landdistrikterne alt efter de specifikke behov i de enkelte EU-lande.

 

Landbrugssektoren er afgørende for en bæredygtig økonomisk udvikling

EU ønsker at sikre, at landbruget forbliver bæredygtigt og konkurrencedygtigt. For at medvirke til at nå dette mål bruges der EU-midler på

  • indkomststøtte til landmændene baseret på markedsorientering (dvs. produktion, der opfylder forbrugernes behov) og miljømæssig bæredygtighed, dyresundhed og -velfærd samt fødevaresikkerhed

Med et årligt budget på ca. 59 mia. euro finansieres disse tiltag via Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).