Jordbruk och landsbygdsutveckling

EU:s jordbrukspolitik i ditt land

EU:s jordbrukspolitik i ditt land

EU:s jordbrukspolitik i ditt land
EU:s jordbrukspolitik i ditt land

EU:s gemensamma jordbrukspolitik ska hjälpa bönderna att förse 500 miljoner människor med mat. De viktigaste målen är att trygga tillgången på bra och säker mat till rimliga priser för konsumenterna och se till att bönderna har en skälig levnadsstandard.

 

Jordbrukspolitiken har gjorts om flera gånger sedan starten 1962. Från början låg tonvikten på kvantitet men nu handlar det mer om marknadsanpassning, kvalitet, livsmedelssäkerhet, spårbarhet, djurskydd, miljöhänsyn och hållbarhet.

 

Jordbuket producerar råvaror till livsmedelsindustrin – EU:s största arbetsgivare – och är en viktig drivkraft bakom landsbygdsekonomin i stort. Problem som klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, vattenbrist och sämre bördighet innebär att jordbruket blir allt viktigare för att sköta och vårda naturresurserna. Det här är tjänster som marknaden inte betalar för och bönderna får därför inkomststöd från EU.

 

I den senaste reformen från 2013 infördes särskilda krav på miljöanpassning. För att få direktstöd måste bönderna använda hållbara och miljövänliga jordbruksmetoder som bidrar till bättre miljö och klimat.

 

Jordbrukspolitiken är visserligen gemensam för hela EU, men länderna kan till viss del anpassa verktygen för att ta hänsyn till sina speciella förutsättningar. De här faktabladen beskriver hur EU-länderna tänker genomföra 2013 års reform fram till 2020 genom sina direktstöd och program för landsbygdsutveckling. Ta reda på vad jordbrukspolitiken bidrog till i ditt land under 2007–2013 och läs om EU-ländernas framtida utmaningar:

 

 

I statistikbladen kan du se de viktigaste uppgifterna om ekonomi och jordbruk för EU och alla medlemsländer.