Kmetijstvo in razvoj podeželja

Skupna kmetijska politika v vaši državi

Skupna kmetijska politika v vaši državi

SKP v vaši državi
Skupna kmetijska politika v vaši državi

Namen skupne kmetijske politike (SKP) je pomagati evropskim kmetom izpolniti prehranske potrebe več kot 500 milijonov Evropejcev. Njena glavna cilja sta zagotoviti stabilno oskrbo z varno in cenovno dostopno hrano ter dostojen življenjski standard za kmete.

 

V skupni kmetijski politiki se je od njene uvedbe leta 1962 marsikaj spremenilo: najprej je bil poudarek na količinah, nato je EU posebno pozornost namenila ukrepom za okrepitev tržne usmerjenosti kmetijstva, izboljšanje kakovosti, varnosti in sledljivosti hrane, zagotovitev dobrobiti živali ter uveljavitev okoljskih vidikov in trajnosti kmetijstva.

 

S pridelavo hrane evropsko kmetijstvo zagotavlja surovine dinamični evropski agroživilski industriji, ki je največji zaposlitveni sektor gospodarstva EU in gonilna sila širšega podeželskega gospodarstva. Zaradi podnebnih sprememb in izzivov, kot so upad biotske raznovrstnosti, pomanjkanje vode in manjša rodovitnost tal, je kmetijstvo pomembno tudi za trajnostno upravljanje naravnih virov. Skupna kmetijska politika kmetom zagotavlja podporo pri teh vidikih njihovega dela, ki jih sicer trg ne plača.

 

Evropska unija je s prenovo SKP leta 2013 uvedla neposredna ekološka plačila za zagotavljanje okoljskih javnih dobrin, konkurenčno pridelavo hrane, trajnostno upravljanje kmetijskih površin in okolju prijaznih praks.

 

Nova skupna kmetijska politika vsem 28 državam članicam EU omogoča, da nekatere ukrepe prilagodijo svojim specifičnim razmeram. Informativni pregledi kažejo, kako države članice izvajajo prenovljeno SKP iz leta 2013 v obdobju do leta 2020, zlasti kar zadeva neposredna plačila in programe za razvoj podeželja. Dosežki SKP v obdobju 2007–2013 in več informacij o prihodnjih izzivih v državah članicah EU:

 

 

Najpomembnejši statistični podatki o gospodarstvu in kmetijstvu v Evropski uniji in državah članicah.