Agricultură şi dezvoltare rurală

PAC în țara dumneavoastră

PAC în țara dumneavoastră

PAC în țara dumneavoastră
PAC în țara dumneavoastră

Politica agricolă comună (PAC) a fost creată pentru a-i ajuta pe agricultorii europeni să acopere nevoile unei piețe la care au acces 500 de milioane de cetățeni. Ea urmărește, în principal, să asigure o aprovizionare stabilă cu alimente sigure, produse în mod durabil, la prețuri abordabile, și un standard de viață decent pentru agricultori.

 

De la înființarea sa în 1962, PAC a fost modificată de multe ori. Dacă la început punea accent pe cantitate, acum se axează pe orientarea către piață, calitate, siguranță alimentară și trasabilitate, respectarea bunăstării animalelor, protecția mediului și durabilitate.

 

Producând alimente, agricultura europeană oferă materia primă pentru industria agroalimentară a UE – un sector dinamic, care angajează cel mai mare procent din forța de muncă a Uniunii – și rămâne un motor vital al economiei rurale în sens larg. Preocupările legate de schimbările climatice și de probleme precum pierderea biodiversității, lipsa apei și scăderea fertilității solurilor arată că agricultura joacă un rol din ce în ce mai important și în gestionarea durabilă a resurselor naturale. De aceea, PAC sprijină agricultorii care acordă atenție acestor aspecte – lucru pe care piața nu îl face.

 

La ultima revizuire, reforma PAC 2013 a introdus măsuri specifice în acest sens. Astfel, plata de ecologizare se acordă pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, care presupun o producție de alimente viabilă, o gestionare durabilă a terenurilor agricole și practici care respectă mediul.

 

Fiind valabilă pentru toate cele 28 de țări ale UE, noua PAC oferă statelor membre flexibilitate în a adapta unele dintre instrumente în funcție de situațiile specifice fiecărei țări. Această serie de fișe informative arată cum a decis fiecare stat membru să implementeze reforma din 2013 până în 2020, în special prin componenta plăți directe și prin programele naționale de dezvoltare rurală. Aflați ce rezultate a dat PAC în țara dumneavoastră în perioada 2007-2013 și cu ce provocări se estimează că se vor confrunta țările UE:

 

 

Consultați fișele statistice cu principalele date despre economia și agricultura Uniunii Europene și a statelor membre.