Landbouw en plattelandsontwikkeling

Het EU-landbouwbeleid in uw land

Het EU-landbouwbeleid in uw land

Het EU-landbouwbeleid in uw land
Het EU-landbouwbeleid in uw land

Het EU-landbouwbeleid (gemeenschappelijk landbouwbeleid of GLB) helpt de Europese boeren voedsel te produceren voor 500 miljoen Europeanen. De belangrijkste doelstellingen zijn een stabiele en gegarandeerde voedselvoorziening bij betaalbare prijzen en een redelijk inkomen voor boeren.

 

Sinds de invoering in 1962 is het GLB al op heel wat punten gewijzigd. Lag de nadruk in het begin vooral op kwantiteit, inmiddels staan marktgerichtheid, kwaliteit, voedselveiligheid en traceerbaarheid voorop. Ook is er nu meer respect voor dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid.

 

De Europese landbouw levert de grondstoffen voor de dynamische agro-industrie van de EU, de grootste werkgelegenheidssector in de EU, en vormt de motor voor de plattelandseconomie in bredere zin. De ongerustheid over klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, watertekort, bodemvruchtbaarheid enz. heeft ervoor gezorgd dat de landbouw ook een steeds grotere rol speelt bij het duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het GLB steunt de boeren hierin, waar dit niet door de markt gebeurt.

 

Bij de meest recente herziening van het GLB in 2013 zijn specifieke maatregelen getroffen voor "groene directe betalingen" in samenhang met collectieve milieugoederen, waarmee rendabele voedselproductie, duurzaam beheer van landbouwgrond en milieuvriendelijke praktijken aan elkaar zijn gekoppeld.

 

Als gemeenschappelijk beleidsinstrument voor alle 28 EU-landen geeft het nieuwe GLB de EU-landen de nodige flexibiliteit om een deel van de maatregelen af te stemmen op de situatie in eigen land. Deze reeks factsheets illustreert hoe de EU-landen de hervorming van 2013 voor de periode tot 2020 concreet hebben ingevuld, met name via hun model voor directe betalingen en hun regionale ontwikkelingsprogramma's. Ontdek wat er in uw land in het verleden (2007-2013) met het GLB is bereikt en lees over de uitdagingen voor de EU-landen.

 

 

Zie de statistische factsheets voor de belangrijkste gegevens over economie en landbouw voor de Europese Unie en voor alle EU-landen.