Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A KAP az Ön hazájában

A KAP az Ön hazájában

A KAP az Ön hazájában
A KAP az Ön hazájában

A közös agrárpolitika (KAP) célja, hogy segítségével az uniós gazdálkodók ki tudják elégíteni az Európai Unióban élő 500 millió ember szükségleteit. A KAP mindenekelőtt arról hivatott gondoskodni, hogy a fogyasztók folyamatosan és megfizethető áron biztonságos és elegendő mennyiségű élelmiszerhez jussanak, a mezőgazdasági termelők pedig tisztességesen meg tudjanak élni a munkájukból.

 

Azóta, hogy az EU 1962-ben életre hívta, a közös agrárpolitika rengeteg változáson ment keresztül: míg a hangsúly kezdetben a mennyiségi termelésre esett, addig ma már a törekvések középpontjában a piacorientáltság, a minőség, az élelmiszer-biztonság és a nyomonkövethetőség, az állatjólét és egy sor általánosabb környezetvédelmi megfontolás, valamint a fenntarthatóság áll.

 

Az európai agrárszektor nyersanyaghoz juttatja a dinamikusan fejlődő uniós agrár-élelmiszeripart, mely a legnagyobb foglalkoztató ágazat az Európai Unióban, és továbbra is fontos hajtómotorja a tágabb értelemben vett vidéki gazdaságnak. Az éghajlatváltozással kapcsolatos fejlemények, valamint a biológiai sokféleség és a talaj termékenységének csökkenése, a vízhiány és más problémák következtében a mezőgazdaság a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásban is egyre fontosabb szerepet játszik, ezért a közös agrárpolitika támogatást biztosít a mezőgazdasági termelőknek a számukra piaci hasznot nem hozó erőforrás-gazdálkodás előmozdítása érdekében.

 

A közös agrárpolitika felülvizsgálatára legutóbb a 2013-as KAP-reform keretében került sor, amelynek eredményeként a környezeti közjavak biztosításával összefüggésben bevezetésre kerültek az ún. „környezetbarátabbá válást ösztönző támogatások”. Ezek a támogatások egybekapcsolják a fenntartható élelmiszer-termelést, a fenntartható területgazdálkodást és a környezetbarát mezőgazdasági módszerek alkalmazását.

 

Nevének megfelelően a közös agrárpolitika az Európai Uniót alkotó 28 tagország mindegyikére vonatkozik, az új KAP azonban rugalmasságot biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy az eszközök egy részét hozzáigazítsák saját egyedi viszonyaikhoz. Az alábbi linkeken elérhető tájékoztató kiadványok bemutatják, hogy az uniós országok hogyan hajtják végre a 2013-as reformot a 2020-ig terjedő időszakban. A végrehajtás fő eszközét a közvetlen kifizetések nemzeti rendszere és a tagállami vidékfejlesztési programok jelentik. A kiadványokból megtudható továbbá, milyen eredményeket sikerült az egyes országokban elérni a 2007–13 közötti időszakban, és arról is tájékozódni lehet, milyen kihívások várhatók a jövőben az EU tagállamaiban:

 

 

A statisztikai adatlapok áttekintést adnak az Európai Unióra és az egyes uniós tagországokra vonatkozó legfontosabb gazdasági és mezőgazdasági adatokról.