Poljoprivreda i ruralni razvoj

ZPP u vašoj državi

ZPP u vašoj državi

ZPP u vašoj državi
ZPP u vašoj državi

Zajedničkom poljoprivrednom politikom (ZPP) želi se pomoći europskim poljoprivrednicima da ispune potrebe 500 milijuna Europljana. Glavni su joj ciljevi osigurati stabilnu i sigurnu opskrbu potrošača hranom po prihvatljivim cijenama te pružiti pristojan životni standard poljoprivrednicima.

 

Otkad je utvrđen 1962., ZPP je doživio brojne izmjene, od početnog naglaska na količini do politike s posebnim naglaskom na usmjerenosti na tržište, kvaliteti, sigurnosti i sljedivosti hrane, osiguravanju dobrobiti životinja i općenito zaštite okoliša te održivosti.

 

Europska poljoprivreda proizvodnjom hrane osigurava sirovine za dinamičnu poljoprivredno-prehrambenu industriju EU-a, koja je najveći sektor zapošljavanja u EU-u, te je i dalje glavni pokretač šireg ruralnog gospodarstva. Zabrinutost u pogledu klimatskih promjena i pitanja kao što su gubitak biološke raznolikosti, nestašica vode i plodnost tla pokazuje da poljoprivreda ima sve važniju ulogu i u održivom upravljanju prirodnim resursima, a ZPP-om se pruža potpora poljoprivrednicima u pogledu rješavanja tih pitanja, za što nisu plaćeni na tržištu.

 

U posljednjoj reviziji reforme ZPP-a iz 2013. utvrđene su posebne mjere za „zelena izravna plaćanja” povezana s osiguravanjem ekoloških javnih dobara, kojima se povezuju održiva proizvodnja hrane, održivo upravljanje poljoprivrednim zemljištem te ekološki prihvatljive prakse.

 

Novom zajedničkom poljoprivrednom politikom za svih 28 zemalja državama članicama omogućuje se fleksibilnost u prilagodbi nekih od alata u cilju rješavanja situacija u pojedinim državama članicama. Nizom informativnih listića upućuje se na način na koji su države članice EU-a odlučile provesti reformu iz 2013. za razdoblje do 2020., posebno svojim modelima izravnih plaćanja i programima ruralnog razvoja. Saznajte što se u vašoj državi postiglo ZPP-om u prethodnim godinama (2007. – 2013.) te pronađite više informacija o izazovima s kojima će se države članice EU-a susresti u budućnosti:

 

 

Vidi informativne listiće za glavne ekonomske i poljoprivredne podatke za Europsku uniju i sve države članice EU-a.