Maatalous ja maaseudun kehittäminen

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka maittain

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka maittain

YMP maittain
EU:n yhteinen maatalouspolitiikka maittain

Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) pyrkimyksenä on auttaa Euroopan maanviljelijöitä tuottamaan riittävästi elintarvikkeita EU:n 500 miljoonan kansalaisen tarpeisiin. Sen tärkeimpinä tavoitteina on tarjota kuluttajille riittävästi turvallisia ja kohtuuhintaisia elintarvikkeita ja taata samalla maanviljelijöille kohtuullinen elintaso.

 

YMP perustettiin vuonna 1962, minkä jälkeen sitä on uudistettu monta kertaa. Alkuperäisestä määrää painottavasta politiikasta on siirrytty markkinasuuntautuneisuutta, laatua, elintarvikkeiden turvallisuutta ja jäljitettävyyttä, eläinten hyvinvointia, ympäristönäkökohtia ja kestävää kehitystä korostavaan politiikkaan.

 

Euroopan maatalous tuottaa elintarvikkeita raaka-aineiksi EU:n dynaamiselle maatalouselintarvikealalle, joka on EU:n suurin työllistäjä. Maatalous on myös edelleen maaseudun laajemman elinkeinoelämän elintärkeä veturi. Ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen sekä veden ja maaperän laatuun liittyvät huolenaiheet ovat johtaneet siihen, että maataloudella on entistä tärkeämpi rooli myös luonnonvarojen kestävässä hallinnoinnissa. YMP tukee viljelijöille tähän liittyvissä toimissa, joista he eivät saa korvausta markkinoilta.

 

Viimeisimmässä, vuoden 2013 uudistuksessa YMP:ssä otettiin käyttöön julkisten ympäristöhyödykkeiden tuottamiseen kytketyt vihreät suorat tuet, jotka liittävät toisiinsa elinkelpoisen ruoan tuotannon, maanviljelysmaan kestävän hallinnoinnin ja ympäristöystävälliset käytännöt.

 

Uusi YMP on kaikkien 28 EU-maan yhteinen politiikka, joka antaa maille joustovaraa mukauttaa tiettyjä välineitä omiin maakohtaisiin olosuhteisiinsa. Tässä tietosivusarjassa esitellään, miten eri EU-maat ovat päättäneet toteuttaa vuoden 2013 uudistusta vuoteen 2020 jatkuvalla kaudella eritoten suorien tukien mallin ja maaseudun kehittämisohjelmien avulla. Tietoja YMP:n saavutuksista maittain vuosina 2007–2013 ja tulevaisuuden haasteista eri maissa:

 

 

Maakohtaisissa tilastotiedotteissa on keskeisiä talous- ja maataloustietoja Euroopan unionista ja kaikista EU-maista.