Põllumajandus ja maaelu areng

ÜPP teie riigis

ÜPP teie riigis

ÜPP teie riigis
ÜPP teie riigis

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) eesmärk on aidata Euroopa põllumajandusettevõtjatel toota piisavalt toitu 500 miljonile eurooplasele. ÜPP kõige olulisem ülesanne on korraldada taskukohaste hindadega ohutu toidu stabiilne tarne, tagades samas põllumajandusettevõtjatele mõistliku elutustaseme.

 

Alates ÜPP kehtestamisest 1962. aastal on poliitikat mitu korda muudetud ning sellest on saanud esialgsest kogustele keskendunud strateegiast turule orienteeritud ning kvaliteeti, toiduohutust ja toidu jälgitavust väärtustavaks poliitikaks, mis paneb rõhku loomade heaolule ja üldisele keskkonnakaitsele ning säästmisele.

 

Euroopa põllumajandussektor toodab toitu, mis on ELi suurima ja pidevalt areneva tööhõivesektori põllumajandusliku toidutööstuse tooraine, ning jääb edasiviivaks jõuks maapiirkondade majandusele laiemas mõttes. Selliste murettekitavate probleemide tõttu nagu kliimamuutused, elurikkuse kadumine, veenappus ja mullaviljakuse säilitamine tuleb põllumajandussektoris pöörata üha enam tähelepanu loodusvarade säästvale majandamisele ning ÜPP on seejuures toeks põllumajandusettevõtjatele, et aidata osutada teenuseid, mille eest tootja turu kaudu tasu ei saa.

 

Viimase, 2013. aasta ÜPP reformiga kehtestati keskkonnasäästlikumaks muutmise otsetoetused, mida antakse seoses avalike keskkonnahüvede pakkumisega, mis ühendavad endas elujõulist toidutööstust, põllumajandusmaa säästvat majandamist ja keskkonnsõbralikke põllumajandustavasid.

 

ÜPP on 28 ELi liikmesriigi ühine poliitika ning aitab liikmesriikidel paindlikult kohandada teatavaid vahendeid, et need vastaksid konkreetsele olukorrale nende riigis. Need teabelehed näitavad, kuidas ELi riigid on otsustanud 2013. aasta reformi kuni aastani 2020 ellu viia, kasutades eelkõige otsetoetusi ja maaelu arengu programme. Vaadake, mida ÜPP abil on teie riigis aastatel 2007–2013 saavutatud ning milliseid probleeme on eri riikides:

 

 

Statistika teabelehtedes on esitatud peamised majandus- ja põllumajandusandmed Euroopa Liidu ja kõikide liikmesriikide kohta.