Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Den fælles landbrugspolitik i dit land

Den fælles landbrugspolitik i dit land

Den fælles landbrugspolitik i dit land
Den fælles landbrugspolitik i dit land

Formålet med den fælles landbrugspolitik er at give europæiske landmænd mulighed for at opfylde 500 millioner europæeres behov. De vigtigste mål er at sørge for en stabil og sikker fødevareforsyning til overkommelige priser for forbrugerne og en anstændig levestandard for landbrugerne.

 

Siden den fælles landbrugspolitik blev fastlagt i 1962, har den gennemgået mange forandringer. Fra det oprindelige fokus på kvantitet er man gået over til en politik, som har særlig vægt på markedsorientering, kvalitet, fødevaresikkerhed og sporbarhed, og som bygger på respekten for dyrevelfærd, løsningen af miljøproblemer i bred forstand og bæredygtighed.

 

Med sin fødevareproduktion leverer europæisk landbrug råvarerne til EU's dynamiske fødevareindustri – som er den sektor i EU, der har flest ansatte – og er en afgørende drivkraft i landdistrikternes økonomi. Problemerne med klimaforandringer, tab af biodiversitet, vandmangel og forringelse af jordens frugtbarhed betyder, at landbruget også spiller en stadig vigtigere rolle i den bæredygtige forvaltning af naturressourcerne. Den fælles landbrugspolitik sikrer, at landmændene får støtte til deres indsats på disse områder, hvor de ikke har en markedsmæssig indtjening.

 

I den seneste udgave af reformen af den fælles landbrugspolitik fra 2013 blev der indført specifikke krav vedrørende de direkte betalinger for miljø- og klimavenlig landbrugspraksis i forbindelse med levering af offentlige miljøgoder. Dermed er bæredygtig fødevareproduktion blevet kædet sammen med bæredygtig forvaltning af landbrugsjorden og miljøvenlige arbejdsmetoder.

 

Den nye fælles landbrugspolitik gælder for alle 28 EU-lande og giver dem med sin indbyggede fleksibilitet mulighed for at tilpasse nogle af værktøjerne til deres specifikke situation. Faktaarkene nedenfor viser, hvordan de enkelte EU-lande har besluttet at gennemføre 2013-reformen frem til 2020, primært via deres modeller for direkte betalinger og deres programmer for udvikling af landdistrikterne. Find ud af, hvad der via den fælles landbrugspolitik (2007-2013) er opnået af resultater i dit land, og få mere at vide om fremtidens udfordringer i hvert af EU-landene:

 

 

Se statistiske faktablade med de vigtigste økonomiske og landbrugsrelaterede data for EU og medlemslandene.