Zemědělství a rozvoj venkova

SZP ve vaší zemi

SZP ve vaší zemi

SZP ve vaší zemi
SZP ve vaší zemi

Společná zemědělská politika (SZP) pomáhá evropským zemědělcům, kteří zajišťují potraviny pro 500 milionů Evropanů. Jejím hlavním cílem je zajistit spotřebitelům stabilní a spolehlivé dodávky nezávadných potravin za přiměřené ceny a zemědělcům důstojnou životní úroveň.

 

Od svého vzniku v roce 1962 prošla společná zemědělská politika řadou změn, od původního důrazu na kvantitu k politice orientující se na trh, na kvalitu, bezpečnost a vysledovatelnost potravin, na dodržování dobrých životních podmínek zvířat a environmentálních podmínek a na udržitelnost.

 

Evropské zemědělství zároveň dodává suroviny pro dynamické zemědělsko-potravinářské odvětví EU (největšího zaměstnavatele v EU) a představuje tak klíčovou hnací sílu ekonomiky venkova obecně. V důsledku znepokojivého vývoje změny klimatu a dalších problémů, jako je ztráta biologické rozmanitosti, nedostatek vody nebo úrodnost půdy, má zemědělství stále větší význam pro udržitelné využívání přírodních zdrojů. SZP v této souvislosti zemědělcům poskytuje podporu za služby, které by prostřednictvím tržních mechanismů nebyly odměněny.

 

Poslední revize politiky (reforma SZP z roku 2013) zavedla konkrétní opatření, tzv. ekologické platby za poskytování environmentálních veřejných statků. Tyto platby propojují produkci potravin, udržitelné využívání zemědělské půdy a šetrnost k životnímu prostředí.

 

SZP je společnou politikou pro všech 28 zemí EU, nicméně ve své nové podobě poskytuje členským státům flexibilitu, takže si některé nástroje mohou přizpůsobit podle toho, co nejvíce vyhovuje jejich konkrétní situaci. Tyto informační přehledy dokumentují, jak se země EU rozhodly provádět reformy z roku 2013 v období do roku 2020, především ve vztahu k přímým platbám a programům rozvoje venkova. Zde prezentujeme dosavadní úspěchy SZP (2007–13) a budoucí výzvy v jednotlivých členských státech EU:

 

 

Viz statistické přehledy s nejdůležitějšími ekonomickými a zemědělskými údaji týkajícími se Evropské unie a jednotlivých členských států EU