Jordbruk och landsbygdsutveckling

Om webbplatsen

Om webbplatsen

Om webbplatsen
Om webbplatsen

Webbplatsen har skapats och sköts av EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling. Här hittar du information om den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling och tillämpning. Jordbrukspolitikens mål är att skapa ett stabilt och konkurrenskraftigt jordbruk och en hållbar landsbygdsutveckling i EU.

Vad för slags information finns det på webbplatsen?

Här hittar du

 • senaste nytt om den gemensamma jordbrukspolitiken,
 • särskilda sidor om jordbrukspolitikens båda pelare (1. direkta betalningar och marknadsåtgärder, 2. landsbygdsutveckling),
 • ett stort antal ämnesinriktade sidor (miljö, utvidning, produktkvalitet m.m.),
 • nyheter, tal, evenemang,
 • publikationer på nätet,
 • analyser, statistik och utvärderingar,
 • öppna samråd,
 • upphandling,
 • m.m.

För vissa frågor och politikområden med jordbruksanknytning (t.ex. livsmedelssäkerhet och växtskydd) ansvarar andra avdelningar inom kommissionen. För att göra det lättare för dig att hitta den information du söker, har vi lagt länkar till de relevanta webbplatserna på förstasidan.

Vilka språk finns webbplatsen på?

Webbplatsen följer de allmänna språkriktlinjerna för Europa-portalen. Tanken är att alla som besöker webbplatsen ska hitta den information de letar efter på sitt eget språk eller på ett språk de förstår.

Officiella dokument (exempelvis lagar, internationella avtal eller förberedande rättsakter) finns åtminstone på de språk som var officiella när dokumentet offentliggjordes. Andra dokument, som inte är rättsligt bindande, offentliggörs oftast bara på engelska, franska och tyska.

Allmän information, som inte ändras så ofta, finns på EU:s samtliga 23 officiella språk.

Mer specifik information finns normalt på tre språk: engelska, franska och tyska.

Expertuppgifter finns ibland bara på engelska.

Informationskampanjer, som riktar sig till allmänheten eller särskilda målgrupper (t.ex. barn), förs normalt på EU:s samtliga 23 officiella språk.

Upphovsrätt

Du får återge informationen på webbplatsen om du anger källan (se meddelande om upphovsrätt).

Vi rekommenderar att du inte kopierar innehållet från vår webbplats till din egen sida, utan att du i stället skapar en länk och tydligt anger källan (Europa-webbplats om jordbruk och landsbygdsutveckling, © Europeiska unionen, 1995–201x). Då är du också säker på att du alltid leder läsaren till uppdaterad information.

Generellt får du länka till vår webbplats från vilken annan webbplats som helst på följande villkor:

 • Använd EU-flaggan och texten ”Jordbruk och landsbygdsutveckling på Europa” som länkar. Om du inte kan använda flaggan, går det också bra med textlänkar (t.ex. ”Läs mer på Europa-webbplatsen om jordbruk och landsbygdsutveckling”) på nedanstående villkor.
 • Du får bara länka till sidor som i sin tur innehåller en länk till meddelandet om ansvarsfriskrivning och upphovsrätt.
 • För användare som kommer till vår webbplats via en extern länk måste det stå helt klart att informationen är gratis och tillgänglig för alla.
 • Länkarna får inte ge intryck av att EU-institutionerna ställer sig bakom eller stöder den länkande webbplatsens innehåll eller den ansvariga organisationens syften och mål.
 • Om din webbplats bygger på ramteknik, får de länkade sidorna inte visas i ramar på din webbplats, så att det blir oklart var sidorna kommer ifrån.
 • När du har du har lagt in en länk till oss, måste du underrätta vår webbansvarige om detta genom att skicka webbadressen till den sida där du har lagt länken.